Episodi i katërt ( 4 )

Kuptueshmëria e Sunnetit

(Fikhu-Sunneh)
Hadithi i pest
ë

Larja e enës kur qeni lëpin në të

 

Nga Ebu Hurejre - Allahu qoftë i kënaqur me të – transmetohet se i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të - ka thënë: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً»-«Nëse pi qeni në enën e ndonjërit prej jush, le t’a lajë atë shtatë herë». E sipas transmetimit të Muslimit:

«أولاهن بالتراب »-«ku të parën herë me dhé» e sipas Muslimit gjithashtu në hadithin e Abdullah bin Mugfel-it transmetohet se i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të - ka thënë: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعاً وعفروه الثامنة بالتراب »-«Nëse lëpin qeni në enë, lajeni atë shtatë herë dhe të tetën fërkojeni atë me dhé» e sipas shprehjes së Muslimit:«فليريقه»«le t’a derdhë atë»e ndërsa në një transmetim të Tirmidhiut:

«أخراهن، أو أولاهن بالتراب»- «ku të fundit pas tyre, ose të parën prej tyre, me dhé».

* * *

Kyhadith madhështorpërmban në të disa çështje të rëndësishme që lidhen me pastërtinë e asaj që prek qeni, dhe lëpinnë të, të cilat do t’i paraqesim në qëndrimet e si mëposhtme:

Qëndrimi i parë: Thënia e tij: «إذا ولغ »-«idhe Uelega»-«Nëse lëpin».

Ajo që nënkuptohet me fjalën “lëpirje” është pirja me cepin e gjuhës së tij. Ndërsa disa kanë thënë: Nëse e fut gjuhën e tij në ujë, ose diçka tjetër të rrjedhshme, dhe të lëvizurit e saj, piuose nuk piu. E është thënë: Në qoftë se ajo që  është në enënuk është (lëng) i rrjedhshëm, atëherë i është thënë: “لعق -laika - han” e nëse ena është bosh i është e thënë: “لحس - lahise -shijoi”.  Dhe se gjykimi këtu i përfshinë të gjitha, sido që të jetë ena, bosh apo jo-bosh, sido që të jetë ajo që është në enë, i lëngshëm si uji apo jo i lëngshëm, siç edhe kanë thënë nga disa prej dijetarë.

Qëndrimi i dytë: Thënia e tij:«فليريقه »«feljerikahu» « le t’a derdhë atë » pra, atë që është në këtë enë.

Qëndrimi i katërt: Shumica e dijetarëve janë argumentuar me këtë hadith rreth papastërtisë së qenit, qoftë kjo papastërti e gojës së tij, qoftë e tërë pjesëve të tupit të tij, dhe kanë thënë: Sa i përket papastërtisë së gojës së tij është marrë nga urdhëri i të Dërguarit - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –për larjen e enës, në të cilën ka lëpirë qeni, pasi nuk ka larjepërveçse pas ndonjë ndyrësie(jashqitje) dhe papastërtie, dhe se këtu nuk ka ndonjë ndyrësi (jashqqitje) që e tregon papastërtinë. Pastaj Pejgamberi - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –ka urdhëruar për derdhjen e ujit, dhe në derdhjen e tij ka humbje të pasurisë, e në qoftë se uji do të ishte i pastër, nuk do urhdëronte për hejdhjen e tij, gjë që tregon për ndotjen e tijtë dalë nga papastërtia e gojëssë qenit.

Ndërsa sa i përket papastërtisë së pjesëve të tjera të trupit të tij, është nxjerrë me analogji për shkak të papastërtisë së gojës së tij, pasi nëse goja konsiderohet si pjesa më e ndershme që gjendet në të, kështu që pjesa tjetër e trupit të tij është më parësor(të jetë i pisët). Po ashtu nëse specifikohet se jargët e tij janë të pista, dhe se ato janë sekrecioni i gojës së tij, atëherë edhe djersaështë një pjesë që rrjedh prej trupit, kështu që të gjitha llojet e sekrecioneve të tij janë të papastra, dhe i gjithë trupin i tij është i papastër.

Qëndrimi i pestë:A është kjo papastërti, specifikepër një qen të caktuar, apo është e përgjithshme për të gjithë qentë?! Imam Maliku- Allahu e mëshiroftë – mendon se bëhet fjalë për një qen të veçantë që është e ndaluar për t’ambajtur.Ndërsa të autorizuarinpër marrjen e tij, i cili është një qen gjuetie, apo një qen roje për mbjelljen dhe blegtorinë, këta nuk i përfshinë ky gjykim. Por e Saktaështë - dhe Allahu e di më mirë, e cilaështë pikëpamja e shumicës së dijetarëve -se ky gjykim është i përgjithshëmpër çdo qen. E sa u përket qenve të lejuar, ata janë lejuar për shkak të nevojës (e domosdoshmërisë).

Qëndrimi i gjashtë:Shumica e dijetarëve kanë nxjerrë si konkluzion prej këtij hadithi se ena në të cilën ka lëpirë qeni është bërë e papastër, e gjithashtu edhe gjithçka që është në këtë enë, qoftë ujë apo çfarëdo qoftë. Kjo pasi i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –ka urdhëruar që të lahet ena shtatë herë, dhe të tetën me dhé. Dhe se larja nuk bëhet përveçse në rast ndyrësie (jashqitjeje) apo papastërtie, siç edhe janë argumentuar me atë që transmeton Imam Muslimi merfuan (në një hadith të ngritur tek Pejgamberi s.a.u.s):« طهور إناء أحدكم»-«Pastrimi i enës së ndonjërit prej jush…», dhe se pastrimi është i domosdoshëm të bëhet vetëm pas papastërtisë .

Qëndrimi i shtatë: Kanë ardhur transmetime të ndryshme në lidhje me numrin e larjeve, ku prej këtyre transmetimeve janë: «فليغسله سبعاً أولاهن بالتراب »-«Le t’a lajë atë shtatë herë, ku e para e tyre të jetë me dhé» prej tyre: «فاغسلوه سبعاً وعفروه بالتراب»-«Le t’a lajë atë shtatë herë, dhe fërkojeni atë me dhé»

Nga këtu kanë dalë në konkluzion dijetarët se obligim janë shtatë larje; për shkak të saktësisë së hadithit, dhe transmetimeve të shumta, në kundërshtim me mendimin e disa dijetarëve se obligim (vaxhib) është një larjee vetme.

Qëndrimi i tetë: Shumica dijetarëve kanë arritur në konkluzion prej këtij hadithi se është obligim që të lahet ena me dhe një herë, sipas fjalës së tij- Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të -:

«أولاهن بالتراب »-«e para e tyre me dhé» dhe në një transmetim: «وعفروه الثامنة بالتراب»-«dhe fërkojeni atë në të tetën me dhé»dhe në një transmetim tjetër:« إحداهن بالتراب»-«ku njërën prej tyre me dhé»por si të bëhet kjo larje?! Me kuptimin që, a lahet ena me dhé në larjen e parë apo të fundit?! E sakta – e Allahu e di më mirë – është se ajo bëhet në larjen e parë, duke e larë herën e parë me dhé e pastaj duke e larë atë shtatë herë me ujë.

Qëndrimi i nëntë:A mjaftojnë pastruesit e tjerë (detergjentë) në vend të dhéut, të tilla si sapuni, eshnani (lloj bime shkretinore që përdoret për larje dhe pastrim), dhe të tjera si këto?!

Përgjigjja: E kanë përmendur dijetarët se këto nuk janë të mjaftueshme, dhe kjo për shkak të pranisë së një substance tek qeni e cila nuk mund të hiqet përveçse nëpërmjet  dhéut.  Vërtetë që Allahut i përket urtësia absolute, edhe nëse disa njerëz mendojnë se këtu nënkuptohet të shtuarit e pastërtisë, kështu që është mjaftueshme me një nga detergjentët e pastrimit, ky mendim është i gabuar, pasi me patjetër duhet të jetë me dhé, dhe nëse e shoqëron përveç kësaj edhe me detergjentë të tjerë, kjo nuk ka problem.

Qëndrimi i dhjetë:E kanë përmendur disa dijetarë, nëse qeni e fut dorën e tij apo këmbën e tij në enë, atëherë e përfshinë i njëjti gjykim, duke bërë analogji me lëpirjen, dhe bazuar në faktin se i tërë qeni është i papastër, dhe se substanca e ndodhur në jargët e tij është prezente edhe në djersët e tij të shpërndara në gjithë trupin e tij. Ndërsadisa prej tyre kanë përmendur se, gjykimi është specifik vetëm për lëpirjen. Dhe mendimi i parë është më mbrojtës - dhe Allahu e di më së miri -.

 

Qëndrimi i njëmbëdhjetë:A mund të barazohet me qenin ndonjë prej kafshëve të tjera?! E sakta është - dhe Allahu e di më së miri - se sipas asaj që kanë menduar shumica e dijetarëve, nuk mund të krahasohet me qenin asnjë krijesë tjetër, për shkak të ardhjes së tekstit për të, edhe nëqoftë se ka kafshë të tjera të pista, të tilla si derri –për shembull-, por ato nuk krahasohen me qenin në larjen e asaj që ajo lëpin.

Comments  

#710 Episodi i katërt ( 4 )Casey 2021-09-18 18:42
Thanks for finally writing about >Episodi i katërt ( 4 )
Quote
#709 Atlas CopcoSdvillRaw 2021-09-18 11:52
[url=https://chimmed.ru/ ]lgc genomics gmbh
Tegs: lgc standards sp. z.o.o. https://chimmed.ru/

Arista Biologicals
Ashland
Atago
Quote
#708 Episodi i katërt ( 4 )Joycelyn 2021-09-18 01:42
I believe everything published was very reasonable.

However, think about this, suppose you were to create
a killer headline? I am not saying your information is not
good, but what if you added a post title to maybe grab
people's attention? I mean Episodi i katërt ( 4 ) is a little boring.

You might peek at Yahoo's front page and see how they create article headlines to get
people to click. You might try adding a video or a picture or
two to get people interested about everything've written. In my opinion,
it would make your blog a little bit more interesting.

Look at my web page :: judi online: http://185.224.83.208/
Quote
#707 ремонт коттеджаErcomttat 2021-09-17 21:34
комплексный ремонт квартир: https://www.remontstroyka.ru/remont-kvartir/kompleksnyy-remont-kvartir.php
Tegs: комплексный ремонт квартир в москве https://www.remontstroyka.ru/remont-kvartir/kompleksnyy-remont-kvartir.php

дизайнерский ремонт квартир под ключ
ремонт загородного дома
ремонт загородного дома под ключ
Quote
#706 Episodi i katërt ( 4 )Albertha 2021-09-17 14:06
Somebody necessarily lend a hand to make seriously posts I'd state.
This is the very first time I frequented your web page and to this point?
I amazed with the analysis you made to make this actual post amazing.
Magnificent job!

Feel free to surf to my homepage - Situs Judi: https://www.respon4d.com/
Quote
#705 Episodi i katërt ( 4 )Hermelinda 2021-09-17 11:32
I'm extremely impressed with your writing skills and
also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify
it yourself? Either way keep up the excellent quality writing,
it's rare to see a nice blog like this one today.Look into my web-site :: Situs Poker
Terpercaya: http://gradingfilm.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.starship-commander.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3D178.128.94.108
Quote
#704 шкаф напольный 19 18u цмо штк-м-18.6.6-3аааWtcisstat 2021-09-16 13:11
шкаф настенный 19 linea w 9u 600x450мм стеклянная дверь ral7035 артикул lwr3-09u64-gf: https://wtlan.ru/catalog/SHkafyWT/
Tegs: шкаф телекоммуникационный 19 напольный 22u 600x800 дверь стекло штк-м-22.6.8-1ааа https://wtlan.ru/catalog/SHkafyWT/

шкаф напольный 19 18u цмо штк-м-18.6.6-1ааа
шкаф настенный 19 6u цмо шрн-э-6.350.1
штк-м-42.6.8-1ааа цмо шкаф телекоммуникационный напольный 42u 600x800 дверь стекло
Quote
#703 лазерная эпиляция москва александритовыйGtcismtat 2021-09-16 05:33
рейтинг гинекологов москвы: https://gmclinica.ru/uslugi/ginekologiya/
Tegs: салон лазерной эпиляции https://gmclinica.ru/uslugi/lazernaya-epilyaciya/zhenskaya-lazernaya-epilyaciya/

лазерная эпиляция лазер
лазерная эпиляция лица
лазерная эпиляция москва
Quote
#702 Episodi i katërt ( 4 )Ricky 2021-09-14 20:09
Hello to all, it's actually a nice for me to pay a quick visit this web page,
it includes useful Information.

Here is my webpage: situs slot online: http://polluxgamelabs.com/6-tips-on-game-websites-you-cant-afford-to-overlook/
Quote
#701 Episodi i katërt ( 4 )Fiona 2021-09-14 12:35
Fastidious replies in return of this matter with solid arguments and describing all regarding that.


Here is my webpage ... slot88: http://freiraum-magazin.com/cash-for-game-websites/
Quote
#700 новогодние подарки в садOifisztat 2021-09-12 09:00
новогодние подарки в сад: https://office-dedamoroza.ru/catalog/novogodnie_podarki/podarki_dlya_sadov_i_shkol/
Tegs: новогодние подарки в школу https://office-dedamoroza.ru/catalog/novogodnie_podarki/podarki_dlya_sadov_i_shkol/

купить сладкие новогодние подарки
новогодние подарки
новогодние подарки в детский сад
Quote
#699 вернуть любимогоVicisetat 2021-09-11 03:40
обучение биоэнергетике: https://videnie.org/study/bioenergy/
Tegs: обучение биоэнергетике в москве https://videnie.org/study/bioenergy/

экстрасенс москва
ясновидящая
белый приворот
Quote
#698 Episodi i katërt ( 4 )Consuelo 2021-09-10 09:58
Incredible points. Sound arguments. Keep up the great spirit.


My homepage: Sakong Online: http://128.199.146.142/pkv-games/
Quote
#697 новогодние подарки в садOifisztat 2021-09-05 04:05
новогодние сладкие подарки для детей: https://office-dedamoroza.ru/
Tegs: новогодняя упаковка https://office-dedamoroza.ru/catalog/novogodnyaya_upakovka/kartonnaya_upakovka/

купить сладкие новогодние подарки
новогодние подарки
новогодние подарки в детский сад
Quote
#696 шкаф настенный 19 6 юнитов 600х450 дверь металл lwr3-06u64-mfWtcisstat 2021-09-04 19:35
шкаф телекоммуникационный настенный 19 12u: https://wtlan.ru/catalog/SHkafyWT/Nastennyeshkafy/12U/1938/
Tegs: шкаф 19 дюймов напольный 42u https://wtlan.ru/catalog/SHkafyWT/Napolnyeshkafy/42U/shkaf-19-dyuymov-telekommunikatsionnyy-42u-servernyy-600kh800-seryy-b426080gwtwof/

шкаф телекоммуникационный 19 настенный купить
шкаф 19 12u настенный стеклянная дверь
шкаф настенный 19 15u 600x600 дверь металл серый ral 7035 cabeus sh-05f-15u60 60m
Quote
#695 cellsignal.comSdvillRaw 2021-09-04 18:34
тианфучем: https://chimmed.ru/
Tegs: тмх медизинхандел https://chimmed.ru/

cellntec.com
cellsignal
cellsignal com
Quote
#694 шкаф 19u напольныйWtcisstat 2021-09-04 01:22
шкаф напольный 19 18u: https://wtlan.ru/catalog/SHkafyWT/
Tegs: шкаф 19u https://wtlan.ru/catalog/SHkafyWT/

шкаф 19 дюймов напольный размеры
шкаф напольный 19 22u 600x800x1196 мм пвк-226080g серый ral 7035
шкаф серверный 19 дюймов напольный 42u 1000
Quote
#693 Episodi i katërt ( 4 )Darlene 2021-08-28 16:13
Hi there! I simply would like to offer you a huge thumbs up for the excellent information you
have got here on this post. I am coming back to your web site for more soon.

Also visit my web blog; Agen Casino Online: http://13.251.171.123/
Quote
#692 neb onlineSdvillRaw 2021-08-21 10:32
Innophos: https://chimmed.ru/manufactors/catalog?name=Innophos
Tegs: Inorganic ventures https://chimmed.ru/manufactors/catalog?name=Inorganic+ventures

mz-analysentechnik gmbh
nacalai tesque,inc
national institute for biological standards and control
Quote
#691 Episodi i katërt ( 4 )Kathi 2021-08-21 02:01
Hi there! I'm at work surfing around your blog from my new iphone!
Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your
posts! Keep up the outstanding work!

My web site :: Situs Dewa
Poker: http://128.199.146.142/dewa-poker/
Quote
#690 банкеты москваHdcffMut 2021-08-21 01:26
кейтеринг заказать москва: https://pomestie-park.com/bankety/vyezdnoe_obsluzhivanie_keitering/
Tegs: кейтеринг заказать с доставкой в москве https://pomestie-park.com/bankety/vyezdnoe_obsluzhivanie_keitering/

банкеты в москве недорого
банкеты в ресторане
банкеты в ресторане москвы
Quote
#689 Episodi i katërt ( 4 )Shani 2021-08-18 06:03
Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I've really enjoyed surfing around your blog posts.
In any case I will be subscribing to your feed and
I hope you write again very soon!

my web page ... judi sakong: http://cse.google.kg/url?q=https://rahasiasakong.com/
Quote
#688 Episodi i katërt ( 4 )Normand 2021-08-18 03:55
Hello to all, it's truly a nice for me to pay a visit this site, it contains valuable Information.

Feel free to visit my homepage: sarana judi online: http://128.199.146.142/
Quote
#687 Episodi i katërt ( 4 )Jaunita 2021-08-18 00:00
A person necessarily lend a hand to make critically articles I might state.

That is the first time I frequented your web page and thus
far? I surprised with the analysis you made to create
this particular put up incredible. Wonderful task!

Feel free to surf to my web page :: Casino Online Terpercaya: https://responbet.com/
Quote
#686 банкет на свадьбу недорогоHdcffMut 2021-08-17 03:00
выездной ресторан на свадьбу: https://pomestie-park.com/bankety/svadba/
Tegs: выездной ресторан цены https://pomestie-park.com/menu/

свадебные банкеты москве
свадебные банкеты москва
корпоратив в ресторане
Quote
#685 шкаф телекоммуникационный 19 настенный антивандальный tantos tsn-7u450w-vdWtcisstat 2021-08-17 02:58
серверный шкаф 12u напольный: https://wtlan.ru/catalog/SHkafyWT/Napolnyeshkafy/
Tegs: шкаф 19 дюймов настенный 6u https://wtlan.ru/catalog/SHkafyWT/Nastennyeshkafy/

шкаф телекоммуникационный 19 напольный 12u cabeus sh-05c-12u60 60
шкаф 19 42u 2.680.42-12
серверный шкаф 19 дюймов 42u hyperline
Quote
#684 Episodi i katërt ( 4 )Thaddeus 2021-08-15 03:37
This is the perfect web site for anyone who really wants to find out about
this topic. You understand a whole lot its almost tough to argue with you (not that I actually will need to…HaHa).
You certainly put a new spin on a topic that has been written about for decades.
Wonderful stuff, just wonderful!

Check out my homepage agen judi bola: http://128.199.146.142/judi-bola/
Quote
#683 Episodi i katërt ( 4 )Violette 2021-08-15 03:02
It's really a great and useful piece of information. I'm satisfied that
you simply shared this helpful information with us.
Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.


My web site Agen Taruhan Judi Bola: https://equilibrum.ca/en/judi-bandarqq-terbaik-berikan-tips-belajar-kombinasi-kartu/
Quote
#682 Episodi i katërt ( 4 )Toney 2021-08-13 04:13
Hey I am so grateful I found your site, I really found you by error,
while I was looking on Google for something else, Regardless I am here now and would just like to say
cheers for a remarkable post and a all round entertaining blog
(I also love the theme/design), I don’t have time to go through
it all at the minute but I have saved it and also added your RSS feeds, so when I have
time I will be back to read a lot more, Please do keep up the awesome work.Look into my blog: Aduqq Online: http://memoriaindigena.com/index.php/component/k2/item/3-blog3
Quote
#681 Episodi i katërt ( 4 )Georgianna 2021-08-11 11:19
What's up, yes this piece of writing is truly pleasant and
I have learned lot of things from it concerning blogging.
thanks.

Feel free to surf to my blog post Agen Domino: http://wiki.zerostate.net/index.php?title=User:TanyaCherry7106
Quote
#680 Episodi i katërt ( 4 )Caridad 2021-08-11 11:03
certainly like your website but you have to check the spelling on quite a few of your
posts. A number of them are rife with spelling problems and I to find it very bothersome to tell the truth nevertheless I'll definitely come
back again.

Feel free to surf to my website; Agen Domino: http://www.lounge.ipt.pw/out/saranaidr-situs-judi-qq-idn-poker-online-agen-domino-bandar-ceme-terpercaya/
Quote
#679 Episodi i katërt ( 4 )Karin 2021-08-10 20:14
Incredible story there. What happened after? Good
luck!

my homepage ... Situs Idn Poker: http://amswiki.net/ams/wiki/Th%C3%A0nh_vi%C3%AAn:EnidBrookman
Quote
#678 Episodi i katërt ( 4 )Aiden 2021-08-10 16:10
Hi, Neat post. There's a problem with your web site in internet
explorer, may check this? IE nonetheless is the market chief and a large component
of folks will omit your great writing because of this problem.


Review my webpage; Situs Pkv Games: http://128.199.146.142/pkv-games/
Quote
#677 Episodi i katërt ( 4 )Margene 2021-08-10 13:05
I have read so many posts on the topic of the blogger lovers however this piece of writing is in fact
a pleasant post, keep it up.

Here is my webpage; slot gopay: http://?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fjudi-slot-online-gopay.onepage.website%2F%3Ehttps%3A%2F%2Fjudi-slot-online-gopay.onepage.website%2F%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fjudi-slot-online-gopay.onepage.website%2F+%2F%3E
Quote
#676 Episodi i katërt ( 4 )Vickey 2021-08-09 20:28
I dugg some of you post as I cerebrated they were very useful invaluable.


Here is my blog post :: domino online: http://loredz.com/vb/go.php?url=https://forums.cloveros.ga/member.php?action=profile&uid=46053
Quote
#675 abx deSdvillRaw 2021-08-08 11:08
msscientific de: https://chimmed.ru/
Tegs: msscientific.de https://chimmed.ru/

absource.de
abx
abx advanced biochemical compounds
Quote
#674 Episodi i katërt ( 4 )Larae 2021-08-05 22:38
Do you have a spam issue on this blog; I also am a blogger, and I was wanting to know your
situation; we have developed some nice procedures and we are looking to trade
strategies with other folks, please shoot me an e-mail
if interested.

Review my page - buy backlinks cheap: http://velodromemontichiari.com
Quote
#673 Episodi i katërt ( 4 )Tiffiny 2021-08-05 20:44
Very descriptive article, I loved that a lot. Will there be a part 2?


Here is my web page :: buy backlinks cheap: http://coolumkitefestival.com
Quote
#672 сольвентная печать и уф печатьSicfpMut 2021-08-05 01:32
производство уф печать: https://signprint24.ru/
Tegs: прямая печать https://signprint24.ru/

рельефная уф печать
рулонная уф печать
себестоимость уф печати
Quote
#671 Episodi i katërt ( 4 )Odessa 2021-08-04 15:50
I believe everything published made a ton of sense.

However, consider this, what if you added a little information? I am
not saying your content isn't solid, but suppose you added a title that makes people desire
more? I mean Episodi i katërt ( 4 ) is a little vanilla. You ought to
peek at Yahoo's front page and watch how they create post titles to get people to open the links.

You might try adding a video or a related pic or two
to grab people excited about what you've written. Just my opinion, it
might make your posts a little bit more interesting.

Feel free to surf to my blog seo backlinks: https://ashnaweb.com
Quote
#670 Episodi i katërt ( 4 )Sabrina 2021-08-04 15:44
Hey would you mind sharing which blog platform you're working with?
I'm going to start my own blog in the near future but I'm having
a difficult time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I'm looking for something completely
unique. P.S My apologies for being off-topic but I had
to ask!

My web blog :: بک لینک
سئو: https://ashnaweb.com
Quote
#669 Episodi i katërt ( 4 )Raleigh 2021-08-04 15:42
I do not even know how I ended up here, but I thought this
post was good. I do not know who you are but certainly you're going
to a famous blogger if you aren't already ;) Cheers!


Feel free to visit my page; dewapoker: http://czechbattlefield.info/how-one-can-make-your-betting-appear-to-be-one-million-bucks/
Quote
#668 Episodi i katërt ( 4 )Marilynn 2021-08-04 15:40
Hey, I think your blog might be having browser compatibility issues.
When I look at your website in Ie, it looks fine but when opening
in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give
you a quick heads up! Other then that, great blog!


Also visit my web-site - dewapoker: http://paydayloansbsh.co.uk/betting-ideas/
Quote
#667 Episodi i katërt ( 4 )Janette 2021-07-29 22:11
I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself
or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I'm looking to create my own blog and would like to find out where u got this from.
thanks a lot

my web site: Daftar situs judi bola resmi: https://www.responbola.com/
Quote
#666 Episodi i katërt ( 4 )Venetta 2021-07-26 05:33
I'm so happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the
accidental misinformation that is at the
other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

my site loadation: https://www.bookmark-tango.win/5-qualities-the-best-people-in-the-bandarq-industry-tend-to-have
Quote
#665 Episodi i katërt ( 4 )Jonah 2021-07-25 08:55
Hello, everything is going fine here and ofcourse every one is sharing facts, that's in fact
good, keep up writing.

Take a look at my site: judi online: http://saranajudionline.com/idn-poker/
Quote
#664 дизайн-студия интерьеровDscisstat 2021-07-21 22:53
студия дизайна интерьеров: https://www.dizayn-studio.ru/
Tegs: дизайн проект квартиры стоимость https://www.dizayn-studio.ru/dizayn/dizayn-proekt-kvartiry

дизайн интерьера квартир
дизайн интерьера квартиры
интерьер квартиры
Quote
#663 Episodi i katërt ( 4 )Danielle 2021-07-14 12:58
Hi mates, good article and good arguments commented here, I am genuinely enjoying by these.


My blog post: Situs Dewa Poker: http://saranajudionline.com/dewa-poker/
Quote

Add comment

Security code
Refresh