sounds

Titulli i materjalit Shejhu Të zbritura Kapaciteti Dëgjim/Zbritje
Khaatirbin al-Jawzi٦٥٩٧٧٥.٥٧ ك.ب  
Khaatir (4)bin al-Jawzi٥١٠٧٧٥.٥٧ ك.ب