Me Emrin e Allahut,tëGjithmëshirshmit, Mëshirëplotit.

 

Biografia

Emri:

Faleh bin Muhamed bin Falehes-Sagajir.

Lindur:

NëArabinëSaudite – KrahinaZulfinërajone Rijadit, nëvitin 1376 H.

PrejShejhëve (dijetarëve) tëtij:

1.  ShejhAbdurrazzak Afifi– Allahu e mëshiroftë -.

2.  Shejh Abdullah bin Xhibrijn– Allahu e mëshiroftë -.

3.  Shejh Saleh el-Etram– Allahu e mëshiroftë -.

4.  Shejh Saleh el-Feuzan– Allahu e ruajtë–.

5.  Shejh Abdullah er-Rukban- Allahu e ruajtë -.

6.  Shejh Hassan binMeni’a– Allahu e mëshiroftë–.

7.  Shejh Abdul Karim el-Lahim– Allahu e ruajtë -.

8.  Shejh Ahmed Mensur– Allahu e ruajtë -.

Kualifikimi:

- Masternë“SunetinProfetikdheShkencat e tij”nëvitin1402 H - 1982.

- Doktoraturënë“SunetinProfetikdheShkencat e tij” 1405 H - 1985.

Gradashkencore :
ProfesornëSunnetdheshkencate tijqëngaviti 1414 H.

Punimi I Doktoraturës:
 ( Musnedi I Ebi jaela el-Mawsilij- nga fillimi e deri në fund të Musnedit të Ebu Se\'id el-Khudrijt ). Verifikim dhe studim.

Tezae Masterit:
( Libri “el-Gam\'maz ala el-Lam\'maz” nëhadithet e njohura të Shejh Nurudijn es-Semhudij). Verifikim dhe studim.

Pozita e tanishme:

Anëtar i Këshillittë “Shuras-Konsultimit”.

Arritjete mëhershmefunksionale:

- Zëv.Dekan nëFakultetin e BazaveTeologjike,në Riad 1406 -1409 H.

- Dekan në Fakultetit  e  Bazave Teologjike, në Riad 1409-1415 H.

Konferencatdheseminaret:

Ka marrë pjesë në shumë konferenca dhe seminare brenda dhe jashtë Mbretërisë së Arabisë Saudisë, duke përfshirë:

1-  Seminar “Kujdesi i Mbretërisë së Arabisë Saudite ndaj Sunetit profetik dhe biografisë profetike” realizuar nga Ministria e Çështjeve Islame në Medinen e Ndritshme,në vitin1425 H.

2-  Konferencë“Anti-terrorizmi” realizuar dhe mbajtur nga Universiteti Islamik “el-Imam Muhamed bin Saud”,në Rijad në 1425 H.

3-  Simpozium“Mbijetën e Shejh Abdul Aziz bin Baz – Allahu e mëshiroftë–mbajtur në Universitetin “el-Melik Khalid - Zoti e mëshiroftë- ”,në Abha në vitin1422 H.

4-  Dialogu I pestë kombëtar në vitin1426 H. Mbajtur nëAbha.

Mbikëqyrja, de batimi dhe vlerësimi I hulumtimeve:

1)  Ka mbikqyrur dhe debatuar një numër të konsiderueshëm punimesh shkencore e studimore në fushën e doktoraturës dhe masterit, duke I tej kaluar më shumë se gjashtëdhjetë punime studimore,ndërmjet mbikëqyrjes dhe debatimit në për universitete të ndryshme në Mbretërinë e Arabisë Saudite, dhe fakultetete vajzave.

2)  Vlerësuesi kërkimeve shkencore në universitete të ndryshme të Mbretërisë së Arabisë Saudite dhe të disa shteteve të Gjiritsidh e atyre arabe, po ashtu edhe të revistave prestigjoze, konferencave e tj.

Literatura shkencore:

Është e shumtë.Ka kaluar më tepër se pesëdhjetë autorë, përveç punimeve të masterit dhe doktoraturës, duke përfshirë:

1.  “et-Tergijbfijed-Dua”- (Inkurajimi në lutje)  I Abdul\'ghanij el-Makedisij el-Hanbelij- Allahu e mëshiroftë–verifikim dhe studim.

2.  Libri “ed-Dijat fij Sher’ijah el-Islamije ue tetbijkatuha fij el\'Memlekeh el\'Arabijeh es\'Saudije”- ((Shpagimet (e gjakut) në Sheriatin Islam dhe praktikimi I tyre në Mbretërinë e Arabisë Saudite)).

3.  Prej librit “Fik’hu es\'Sunneh”- ((Jurisprudenca e Sunnetit)) (dy vëllime).

4.  “Durus fij el\'hukuk el-Uaxhibeh ala el-Muslim”-((Mësime mbi të drejtat obligative ndaj muslimanit )).

5.  “Es’iletu en-Nisa li’Nebij – Sal\'la llahu alejhi uesel\'lem”-((Pyetjet e grave ndaj Profetit- Paqjadhebekimiiallahutqofshinmbitë -. ))

6.  “Hedju en-Nebij– Salallahualejhiueselem- fij Ramadan”–((Udhëzimi I Profetit - PaqjadhebekimiiAllahutqofshinmbitë –në Ramazan)).

7.  “Ma’alimet-et\'teuhid fil el\'Haxh”- ((Treguesit e Teuhidit në Haxh)).

8.  Kawaid menhexhijeh fij talebil-ilm”- ((Rregullat e metodologjisë në kërkimin e dijes)).

9.  Kawaid menhexhijeh fij da’wetiile Allah”- ((Rregullat e metodologjisë së thirrjes për tek Allahu)).

10.  Kawaid menhexhijeh fij fehm es-Sunneh uel-ameli biha”- ((Rregullat e metodologjisë në kuptimin e Sunnetit dhe punës me të.))

11.  Kawaid menhexhijeh fij terbijeh en-Nebewijeh”- ((Rregullat e metodologjisë në edukimin profetik.))

12.   “Hajat es\'Suada’a”-((Jeta e të lumturve)): një studim psikologjik I përfituar nga Kurani dhe Sun\'neti.

13.   “el-Ie\'lam fil-muftirat”-((njohuri  rreth çeljen e Iftarit)).

14.   “Min fik’h el-Haxh, hikem ue ahkam”-((Prejjurisprudencës së Haxhit,urtësi dhe dispozita)).

Studimet (kërkimet) e shumta shkencore, prejtyre:

1-  Studimi “el-Islam ue Semehatuhu”-((Islami dhe Eminenca e tij).

2-  Studimi “Uekafet me’a el\'musteshrikijn ue meukifuhum min es-Sunneti Nebewijeh”-((Qëndrime ndaj orientalistëve dhe qëndrimi i tyre ndaj Sunetit e profetik)).

3-  Studim “Menhexh Semehatu Shejh el-Imam Abdulaziz bin Baz –rahimehullah-fij teamul mea ueuletul-Emr”- ((Metodë Shkëlqesisë Shejh el-Imam Abdulaziz bin Baz- Allahu e mëshiroftë –në marrëdhënien me qeveritarët)).

4-  Studim “Fik’h et-Teamul me’alKhilaf uel-Mukhalif”-((Jurisprudencae marrëdhënies me mosmarrëveshjen dhe kundërshtarët)).

5-  “el-Mer’etu fij hajat en-Nebij–Salallahualejhiueselem- ”- (( Gruaja në jetën e Pejgamberit- PaqjadhebekimiiAllahutqofshinmbitë -)).

Dhe shumëtë tjera përveç këtyre.

Pjesmarrjet mediatike:
Pjesëmarrës aktiv në shumë prej mediave vizive, auditive dhe të shtypura. Gjithashtu ka prezantuar në njënumër të madh programesh në Radio-Rijad, Radio-Kur’an el-Kerijm dheTelevizionin “es-Saudija”, “Kanat el-Euel” dhe të tjerë.

 

Adresa elektronike E-mail:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Comments  

#1375 casino games for real moneyFifinesrMa 2022-08-16 05:31
best online us casinos
[url="https://trust-online-casino.com"]online casino free spins
no deposit bonuses
Quote
#1374 premium vpn serviceSheelaghsrMa 2022-08-15 09:58
best countries for vpn
[url="https://superfreevpn.net"]free mexican vpn
vpn app
Quote
#1373 best vpn for windows freeSheelaghsrMa 2022-08-14 13:52
vpn review
[url="https://superfreevpn.net"]how to get a vpn free
express vpn download
Quote
#1372 vpn for pcSheelaghsrMa 2022-08-14 01:25
private internet access vpn
[url="https://superfreevpn.net"]buy vpn with gift card
avast vpn review
Quote
#1371 no deposit casinoCarolinsrMa 2022-08-13 15:25
online bingo for money
[url="https://ownonlinecasino.com"]betonline casino
best casino online
Quote
#1370 free vpn for roobetLaurellasrMa 2022-08-13 07:44
ultrasurf vpn
[url="https://shiva-vpn.com"]best vpn for gaming
softether vpn
Quote
#1369 online casino for us playersFanyasrMa 2022-08-12 14:38
best casino bonus
[url="https://onlineplayerscasino.com"]online gambling real money
free casino bonus
Quote
#1368 vpn torrentKelseysrMa 2022-08-12 09:17
roobet vpn free
[url="https://rsvpnorthvalley.com"]avast vpn free license key
vpn mac free
Quote
#1367 real casino games onlineCarolansrMa 2022-08-11 14:46
casino signup bonus
[url="https://onlinecasinosdirectory.org"]online casino us
online casinos us
Quote
#1366 best free vpn for netflixAshleighsrMa 2022-08-11 12:31
best free phone vpn
[url="https://ippowervpn.net"]best vpn service 2019
vpn stocks to buy
Quote
#1365 hotspot vpn free downloadJenneesrMa 2022-08-10 16:39
best vpn for xbox one
[url="https://imfreevpn.net"]best vpn for 2022
free vpn\
Quote
#1364 top mobile casinoDulceasrMa 2022-08-10 15:31
bonus online casino
[url="https://onlinecasinofortunes.com"]usa casinos on line
online slots real money free bonus
Quote
#1363 roobet vpn freeJenneesrMa 2022-08-09 19:18
fastest free vpn
[url="https://imfreevpn.net"]best vpn for pc
best vpn 2018
Quote
#1362 buy strong vpnMarrileesrMa 2022-08-09 08:08
best free windows vpn 2017
[url="https://free-vpn-proxy.com"]best vpn for travel
best free vpn download
Quote
#1361 no deposit welcome bonusJaynellsrMa 2022-08-09 07:52
top usa online casinos
[url="https://newlasvegascasinos.com"]online real casino
mobile casino online
Quote
#1360 the best vpn 2018TeddiesrMa 2022-08-08 11:27
vpn stocks to buy
[url="https://freevpnconnection.com"]best vpn for porn
best vpn free trial
Quote
#1359 online casino for real moneyTrudiesrMa 2022-08-08 07:39
online casino bonus
[url="https://internet-casinos-online.net"]online casino no deposit welcome bonus
casino games for real money
Quote
#1358 kim komando best vpnHonorsrMa 2022-08-07 15:27
best vpn?
[url="https://freehostingvpn.com"]gom vpn
best multi device vpn
Quote
#1357 online casinos no deposit bonusLesliesrMa 2022-08-05 07:03
bonus online casino
[url="https://free-online-casinos.net"]online real casino
play blackjack online money
Quote
#1356 free casinos bonusPearlsrMa 2022-08-03 10:19
online casino with free signup bonus real money usa no deposit
[url="https://download-casino-slots.com"]top online casinos
online casino usa real money no deposit bonus
Quote
#1355 free signup bonus no deposit casinoFrannisrMa 2022-08-02 12:03
mobile casino
[url="https://cybertimeonlinecasino.com"]casino bonus no deposit
online casinos no deposit bonus
Quote
#1354 best casino bonusDixiesrMa 2022-07-31 13:04
online casinos no deposits
[url="https://casino-online-jackpot.com"]online blackjack for real money
no deposit casino online
Quote
#1353 casino bonuserVerenasrMa 2022-07-30 15:09
blackjack real money
[url="https://casino8online.com"]online usa casino
best casino site
Quote
#1352 service writingHestiasrMa 2022-07-29 22:09
what is a dissertation paper
[url="https://writingadissertationproposal.com"]di ssertation help service
online edd no dissertation
Quote
#1351 no deposit casino bonusShaylasrMa 2022-07-29 16:30
online no deposit casino bonus
[url="https://all-online-casino-games.com"]online casino review
free no deposit bonus
Quote
#1350 online dissertation helpAudresrMa 2022-07-29 02:24
dissertation introduction
[url="https://writing-a-dissertation.net"]writing a masters dissertation
dissertation writing guide
Quote
#1349 mobile slotsAbagaelsrMa 2022-07-28 17:32
online casino free spins
[url="https://9lineslotscasino.com"]best mobile casino
best casino sites
Quote
#1348 help-seeking dissertationHerminasrMa 2022-07-28 06:17
dissertation help in delhi
[url="https://professionaldissertationwriting.org" ]custom dissertation writing help
dissertation format
Quote
#1347 free online casino no depositTandisrMa 2022-07-27 17:41
usa casino online
[url="https://1freeslotscasino.com"]online casinos for real money
online casinos for usa players
Quote
#1346 books and dissertation about mafa peopleJenneesrMa 2022-07-27 09:21
thesis dissertation
[url="https://professionaldissertationwriting.com" ]help writing dissertation
best dissertation help services
Quote
#1345 CV personale - Sunnah Network and SciencesJeffrey 2022-07-27 01:27
Capital Appreciation Cash Flow from Others as of today (J 2022) is ZAR-118.1 Mil.
In depth view into JSE:CTA Cash Flow from Others explanation, calculation, historical data and more.


my web blog Betlox Bahis scriptleri: https://qa-travel.com/ja/3w26ktql
Quote
#1344 us online casinoTandisrMa 2022-07-26 16:21
blackjack online real money
[url="https://1freeslotscasino.com"]best deposit casino bonus
online casinos free bonuses
Quote
#1343 dissertation title generatorMabellesrMa 2022-07-26 11:16
dissertation handbook
[url="https://helpwithdissertationwritinglondon.co m"]all but dissertation
acknowledgements dissertation
Quote
#1342 citing a dissertationDarsiesrMa 2022-07-25 13:33
writing a dissertation prospectus
[url="https://examplesofdissertation.com"]how long is a dissertation paper
dissertation writing service online
Quote
#1341 best dissertation writing serviceSuzannsrMa 2022-07-24 00:14
dissertation introduction
[url="https://dissertationhelpspecialist.com"]diss ertation crossword clue
data analysis dissertation help
Quote
#1340 critical thinking and analytical skillsTrudeysrMa 2022-07-21 17:46
teaching critical thinking skills
[url="https://criticalthinking2020.net"]critical thinking process
critical thinking and the nursing process
Quote
#1339 CV personale - Sunnah Network and SciencesAntje 2022-07-18 11:34
Solakların daha hayalperest insanlar oldukları ve sanatın bir çok alanında daha başarılı olabilecekleri varsayılır.
Peki ya futbol? Buna siz karar verin. İşt.

Also visit my website ... Schecter Blackjack V-1
İnceleme: http://shkola.mitrofanovka.ru/user/LamarHammons260/
Quote
#1338 CV personale - Sunnah Network and SciencesGilberto 2022-07-16 21:13
T.C. Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması.
Veri gizliliği ve güvenliği yöntemleri; kullanımınıza, bölgenize ve yaşınıza göre değişiklik.


Look into my page :: ekspres komut dosyaları için reçeteler nereye gönderilir: https://confidentkidsborntosparkle.com/community/profile/randallspyer63/
Quote
#1337 CV personale - Sunnah Network and SciencesLinwood 2022-07-15 19:11
Bitcoin kumar siteleri, reklam ve kötü amaçlı yazılımlarla dolu olabilir ve genellikle para kaybedersiniz.

Ancak, teorik olarak buralardan bedava Bitcoin kazanma mümkündür.


My page Unibet Blog Duran: http://stoodsef.com/1RFT
Quote
#1336 CV personale - Sunnah Network and SciencesLeonore 2022-07-15 00:39
Sosyal kumarhaneler. Sosyal kumarhane oyunları, gerçek parayla oynanan kumarhane oyunlarına benzer ancak parasal değeri olan ödüller sunmaz.


Have a look at my web site; Turysci CDA Casino: http://sonyashnyk7.com.ua/user/MikeClemente677/
Quote
#1335 CV personale - Sunnah Network and SciencesKristin 2022-07-02 17:25
Бесплатные онлайн-сервисы с сериалами.
Открыто смотреть онлайн в хорошем качестве бесплатно фильмы: http://bit.ly/smotret-onlayn-v-khoroshem-kachestve-besplatno-filmy.
Наш портал позволяет смотреть
фильмы онлайн в хорошем качестве
Quote
#1334 CV personale - Sunnah Network and SciencesMarylou 2022-06-21 20:35
Смотрите ваши любимые шоу, сериалы и фильмы онлайн!.

Тут режиссер
тор любовь и гром: http://bit.ly/tor-lyubov-i-grom. Смотреть фильмы онлайн
бесплатно и легально.
Quote
#1333 CV personale - Sunnah Network and SciencesReagan 2022-05-31 13:16
https://poradnikfaceta.com: https://poradnikfaceta.com
This design is wicked! You most certainly know how to keep a
reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Fantastic job.
I really enjoyed what you had to say, and more than that,
how you presented it. Too cool!
Quote
#1332 CV personale - Sunnah Network and SciencesDante 2022-05-27 13:23
Нові фільми 2021 року. Link: http://google.com.do/url?q=https://bit.ly/dssmotretonline
Quote
#1331 CV personale - Sunnah Network and SciencesGarnet 2022-05-15 12:25
Watch the best Xvideos: https://groups.som.yale.edu/click?uid=0ab6dcee-d0e9-11e4-a071-0025902f7e74&r=https://t.me/xvideos_xvideo com
videos, free movies, mobile xvideos, and download for
on this tube https://t.me/xvideos_xvideo
Quote
#1330 CV personale - Sunnah Network and SciencesBelen 2022-05-12 12:04
Watch the best Xvideos: https://bit.ly/Free-Videos-HD com videos, free movies, mobile
xvideos, and download for on this tube https://t.me/xvideos_xvideo
Quote
#1329 CV personale - Sunnah Network and SciencesBirgit 2022-05-11 13:48
Watch the best Xvideos: https://t.me/xvideos_xvideo com
videos, free movies, mobile xvideos, and download for on this tube https://t.me/xvideos_xvideo
Quote
#1328 CV personale - Sunnah Network and SciencesRiley 2022-05-09 22:25
Дивитися фільми українською мовою онлайн в HD
якості Link: https://cse.google.com.ar/url?q=https://bit.ly/velikolepnyy-vek-vse-seriy
Quote
#1327 viagra for menflonia 2022-05-09 17:08
walgreen viagra international viagra online viagra for men
Quote
#1326 CV personale - Sunnah Network and SciencesTerrell 2022-05-05 22:42
Дивитися популярні фільми
2021-2021 року link: https://bit.ly/new-satn9
Quote
#1325 CV personale - Sunnah Network and SciencesPoppy 2022-04-11 03:52
First of all I would like to say superb blog! I had a quick question which
I'd like to ask if you don't mind. I was curious to find out how you center yourself and clear your mind prior to writing.
I have had trouble clearing my mind in getting my
ideas out. I truly do take pleasure in writing however it just seems like the first
10 to 15 minutes tend to be wasted just trying to figure out how to begin. Any suggestions or hints?
Appreciate it!

Also visit my blog post; Shay: https://www.michaelrank.net/post/college-girl-gets-fucked-in-front-of-friends-23127
Quote
#1324 CV personale - Sunnah Network and SciencesGenevieve 2022-03-13 18:54
Woah! I'm really digging the template/theme of this website.

It's simple, yet effective. A lot of times it's very hard to get that "perfect balance" between user friendliness and visual appearance.
I must say that you've done a great job with this. Additionally, the blog
loads super quick for me on Opera. Superb Blog! Eroxel
Meinungen: http://penisverlangerung-pillen-de.eu/eroxel.html
Quote
#1323 CV personale - Sunnah Network and SciencesGwen 2022-02-07 07:57
I'm very pleased to uncover this great site.
I need to to thank you for your time just for this fantastic
read!! I definitely liked every little bit of it and I have
you saved as a favorite to look at new information on your web site.


Here is my web-site ... zahnlückenpubertät: https://atavi.com/share/v9lcltztqwi0
Quote
#1322 CV personale - Sunnah Network and SciencesSheila 2021-12-19 02:43
Somee timees its a pain iin the ass to read what people wrote but ths website
is very user genial!

My page https://forum.westpapuahumanrightscenter.org/index.php?action=profile;u=10521: http://www.spdashang.xyz/home.php?mod=space&uid=367180&do=profile&from=space
Quote
#1321 CV personale - Sunnah Network and SciencesWolfgang 2021-12-18 02:45
Hey! Would you mind if I share your blog with my zynga group?
There's a lot of folks that I think would really appreciate
your content. Please let me know. Many thanks

my blog post - Betting: https://diigo.com/0ly3v9
Quote
#1320 CV personale - Sunnah Network and SciencesScarlett 2021-11-17 13:50
https://instantjobinterviewtools.com
Hi, just wanted to tell you, I loved this blog post. It was helpful.
Keep on posting!

My site ... https://interviewtip.net: https://interviewtip.net
Quote
#1319 CV personale - Sunnah Network and SciencesLonny 2021-11-06 06:52
This article is truly a good one it assists new internet visitors, who
are wishing for blogging.

Visit my web-site; Bandar Qq Online: https://inpropertymanagement.us/user/profile/15869
Quote
#1318 CV personale - Sunnah Network and SciencesDale 2021-10-17 11:43
Hello! I realize this is somewhat off-topic however I needed to ask.
Does operating a well-established blog such as yours require a
large amount of work? I am completely new to blogging but I do write in my journal daily.
I'd like to start a blog so I will be able to share my experience and views online.
Please let me know if you have any ideas or tips for brand new aspiring bloggers.
Appreciate it!

My site; rq (https://writeablog.net: https://writeablog.net/lingparotu1976/the-misfortunes-of-twinks-i-a-dark-night-at-the-county-fair)
Quote
#1317 CV personale - Sunnah Network and SciencesEric 2021-10-17 01:11
Can I simply say what a comfort to uncover a person that truly knows what they are
talking about on the net. You actually understand how to bring a problem to
light and make it important. A lot more people should look at this and understand this side of your story.
It's surprising you aren't more popular given that you certainly possess the
gift.

Also visit my website ... ys (https://pastelink.net: https://pastelink.net/yfkywh0g)
Quote
#1316 CV personale - Sunnah Network and SciencesJosie 2021-10-12 07:23
When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is added I get several e-mails with the same comment.
Is there any way you can remove me from that service?
Many thanks!

Look into my web-site - bandarq: https://wiki.rtm.uic.org/index.php?title=User:JLSRhea60895488
Quote
#1315 messageMobile Application 2021-10-06 13:30
A lot of thanks for your entire work on this web site. My mom takes pleasure in conducting investigations and it is easy to understand why. Most people know all concerning the dynamic ways you convey very important solutions via the web site and in addition inspire contribution from other ones about this theme and our favorite simple princess is becoming educated so much. Enjoy the remaining portion of the new year. You're the one performing a really great job. blog
I always use url shortener
It is very helpful.
Quote
#1314 CV personale - Sunnah Network and SciencesJamison 2021-09-30 23:52
Amazing! This blog looks exactly like my old one!
It's on a completely different topic but it has pretty much
the same page layout and design. Superb choice of colors!


Feel free to visit my webpage :: from here (Diana: https://tria.sumy.ua/go.php?url=https://only-free-mp3.xyz/getsong/jimmy-reed-i-know-its-a-sin.html)
Quote
#1313 CV personale - Sunnah Network and SciencesCallie 2021-09-27 00:25
I absolutely love your blog and find many of your post's to be exactly I'm looking for.
Do you offer guest writers to write content for you personally?

I wouldn't mind creating a post or elaborating on a number of
the subjects you write concerning here. Again, awesome web site!


Feel free to surf to my blog lauren: http://j-scripting.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1578818
Quote
#1312 CV personale - Sunnah Network and SciencesShana 2021-09-26 03:17
Hi everyone, it's my first pay a quick visit at
this web page, and post is in fact fruitful in favor of me, keep up posting
these types of content.

My web-site: Tg (fuckingsexygirlojgfb.blogspot.com: https://fuckingsexygirlojgfb.blogspot.com)
Quote
#1311 CV personale - Sunnah Network and SciencesFelica 2021-09-25 23:22
Excellent post. I used to be checking continuously this blog and I'm impressed!
Extremely useful information particularly the
remaining phase :) Icare forr such information much.
I was seeking this certain information for a long time.
Thank you and best of luck.

my webpage - củ
giống: https://webchimarketing.link/cecilebocane
Quote
#1310 CV personale - Sunnah Network and SciencesValarie 2021-09-22 14:21
I'm not sure exactly why but this website is loading very slow for me.
Is anyone else having this issue or is it a [https://super-hot-porn-photo-galleries-btvuhb.blo gspot.com: https://super-hot-porn-photo-galleries-btvuhb.blogspot.com] issue on my
end? I'll check back later on and see if the
problem still exists.
Quote
#1309 CV personale - Sunnah Network and SciencesClint 2021-09-19 15:16
Pretty section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital
to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts.

Any way I will be subscribing to your feeds and even I achievement you
access consistently quickly.

My homepage judi online: http://185.224.83.208/
Quote
#1308 CV personale - Sunnah Network and SciencesKristan 2021-09-14 09:28
Cool blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
A theme like yours with a few simple adjustements would really make my
blog jump out. Please let me know where you got your theme.
Bless you

Also visit my homepage: vn (xxxvideotqtsu.blogspot.com: https://xxxvideotqtsu.blogspot.com)
Quote
#1307 CV personale - Sunnah Network and SciencesAdrianne 2021-09-11 13:27
Right here is the right web site for everyone who wants
to understand this topic. You know a whole lot its almost hard to argue with you (not
that I actually will need to…HaHa). You definitely put a new spin on a topic which
has been written about for ages. Wonderful stuff, just excellent!Also visit my web site :: de (https://nakedpicsyykgoi.blogspot.com: https://nakedpicsyykgoi.blogspot.com)
Quote
#1306 CV personale - Sunnah Network and SciencesMalcolm 2021-09-04 10:03
You have brought up a very superb points, regards for the post.my website; nissan of fremont: http://manga.tkobeya.net/articles/manga/case-closed-04/
Quote
#1305 CV personale - Sunnah Network and SciencesWilhelmina 2021-08-30 01:59
Thank you for some other great post. The place else could anyone get that type of info in such an ideal
way of writing? I have a presentation subsequent week, and I am at the look
for such information.

Also visit my homepage; How To
Make A Dog's Ears Stand Up: https://Rucame.club/index.php?action=profile;u=350353
Quote
#1304 CV personale - Sunnah Network and SciencesVenetta 2021-08-29 20:32
Hi, i think that i saw you visited my site thus i got here to return the favor?.I am attempting to
find issues to improve my website!I assume its ok to make use of some of your concepts!!Feel free to surf to my web-site ... dog
breeds starting with v: https://anjar.india77.com/user/profile/1187508
Quote
#1303 CV personale - Sunnah Network and SciencesKassandra 2021-08-19 00:34
Greetings! Very useful advice within this post! It is the little changes that produce the greatest
changes. Many thanks for sharing!

Also visit my homepage ... discount casino: http://charma.uprm.edu/twiki/bin/view/Main/SonLiao
Quote
#1302 CV personale - Sunnah Network and SciencesTeresa 2021-08-08 15:00
Quality articles or reviews is the crucial to
interest the viewers to pay a visit the web site, that's what
this site is providing.

my site :: süperbahis: https://www.reddit.com/r/newreddit/comments/dme3b4/s%C3%BCperbahis_g%C3%BCncel_site/
Quote
#1301 CV personale - Sunnah Network and SciencesClarissa 2021-07-28 12:30
I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website
yourself or did you hire someone to do it for you? Plz answer back as I'm looking to construct
my own blog and would like to find out where u got this from.
many thanks

Have a look at my web site auto parts and services near me: https://tiny.pl/9xqs4
Quote
#1300 CV personale - Sunnah Network and SciencesHubert 2021-07-23 21:15
I think this is among the so much important
info for me. And i'm satisfied reading your article.
But wanna observation on few normal issues, The site style is ideal,
the articles is actually nice :D. Good task, cheers.

My blog ... america's best auto: http://www.evertkok.nl/informatica/php/test2.php?a%5b%5d=%3ca+href%3dhttp%3a%2f%2fwanelo.co%2Fsaladsaw99
Quote
#1299 CV personale - Sunnah Network and SciencesMalorie 2021-07-02 06:40
I have been browsing on-line greater than 3
hours as of late, yet I never found any attention-grabbing article like
yours. It is beautiful price enough for me. Personally,
if all website owners and bloggers made excellent
content material as you probably did, the internet can be much more helpful than ever before.


Feel free to surf to my site خرید ویپ - tajvape.splashthat.com: https://tajvape.splashthat.com/,
Quote
#1298 CV personale - Sunnah Network and SciencesMargareta 2021-06-30 06:56
Howdy! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new initiative in a community in the
same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You
have done a extraordinary job!

Here is my page: سعید محمد (https://smohamad.com/: https://smohamad.com/)
Quote
#1297 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijJacinto 2020-10-13 04:40
I have been surfing on-line more than three hours as of late, but I never discovered any interesting article like yours.
It is beautiful worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made just right content material
as you did, the net will likely be a lot more useful than ever before.Feel free to surf to my site: fun88 ทางเข้า 2020: http://www.fan.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/abeshi/g_book.cgi/RK=0/RS=ug5N830j8x_3XVzcbwDBXithBiQ-
Quote
#1296 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijLayla 2020-10-13 04:05
Hello colleagues, how is the whole thing, and what you desire
to say about this paragraph, in my view its actually remarkable for me.


My webpage; fun masturbation - Eva: http://cimap.ensicaen.fr/spip.php?page=recherche&recherche=https%3A%2F%2Fwww.seoclerk.com%2FLink-Building%2F577469%2FTier-2-link-building-2000-DOFOLLOW-tier-2-links&submit.x=0&submit.y=0&lang=fr,
Quote
#1295 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijLois 2020-10-13 01:49
Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you
wrote the book in it or something. I think that you could do with
some pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is great blog.
An excellent read. I'll definitely be back.

Here is my homepage ... Online
Casino: https://roulett.de/
Quote
#1294 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijSusan 2020-10-12 23:50
Hi there all, here every person is sharing these kinds of know-how,
so it's nice to read this webpage, and I used to visit this blog all the time.


My site :: fun88 ทางเข้า 2020: http://destanfm.net/index.php?action=profile;u=24302
Quote
#1293 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijNannie 2020-10-12 22:55
Hello I am so excited I found your weblog, I
really found you by accident, while I was searching on Digg for something
else, Anyhow I am here now and would just like to say thank you for a remarkable post and
a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I
don't have time to read it all at the moment but I have bookmarked it and also added in your RSS feeds,
so when I have time I will be back to read more, Please do keep
up the fantastic job.

Feel free to visit my site :: wild casino
no deposit bonus: https://roulett.de/
Quote
#1292 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijMuoi 2020-10-12 17:06
Hi, i think that i saw you visited my web site so i came to “return the favor”.I am
trying to find things to enhance my web site!I suppose its ok to use a
few of your ideas!!

Feel free to surf to my website :: disney sing along songs fun with music: http://langgoens-handball.de/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=weaselmatae05
Quote
#1291 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijAlfie 2020-10-12 16:02
obviously like your web-site however you need to take a look at the spelling on quite a few of your posts.
Several of them are rife with spelling issues and I find it very troublesome to inform the truth however I'll definitely come
back again.

Also visit my blog post; fun argumentative essay topics: http://commonworld.info/user/man0fuel/
Quote
#1290 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijPhillipp 2020-10-08 17:44
Good post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon on a daily basis.
It's always helpful to read through content from other writers and practice something from their web sites.


Here is my page :: are you having fun in spanish (Darby: http://www.backpacks.ipt.pw/News/seo-internet-service-2/)
Quote
#1289 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijHattie 2020-10-06 11:19
There's definately a lot to know about this issue. I really like all the points you've made.


Here is my web blog fun gba games: http://phuketrealestate73846.ezblogz.com
Quote
#1288 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijSal 2020-10-05 06:25
Great blog right here! Additionally your website rather a lot up very
fast! What host are you the use of? Can I get your associate link to your host?
I desire my website loaded up as quickly as yours lol

Stop by my web page; fun coed baby shower games: http://barcoavela.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=442560
Quote
#1287 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijCliff 2020-10-04 11:30
I used fun things to do in los angeles this weekend (Rosalina: http://benttreecounseling.org/computers-revolutionized-the-world-and-also-the-coming-of-notebooks/) be able to find good advice from your blog articles.
Quote
#1286 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijChet 2020-10-03 20:36
Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how could i subscribe for a weblog web site?

The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit familiar of this your broadcast provided bright
clear concept

Here is my website :: fun88 ทางเข้า 2020: https://mayalounge.net/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2fun88/
Quote
#1285 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijAlbertha 2020-10-03 20:03
I'm not sure why but this site is loading incredibly slow for me.
Is anyone else having this issue or is it a issue
on my end? I'll check back later and see if the problem still exists.


Look at my homepage ... fun88 ทางเข้า 2020: https://fun88officialsite.com/
Quote
#1284 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijCooper 2020-10-03 10:44
I simply could not go away your site before suggesting that I really enjoyed the usual information a
person supply to your visitors? Is gonna be back often to check up
on new posts

Here is my blog; fun88 ทางเข้า
2020: https://www.9jabeat.ng/groups/pattern-commencement-bulletins-to-help-make-your-personal/
Quote

Add comment

Security code
Refresh