Me Emrin e Allahut,tëGjithmëshirshmit, Mëshirëplotit.

 

Biografia

Emri:

Faleh bin Muhamed bin Falehes-Sagajir.

Lindur:

NëArabinëSaudite – KrahinaZulfinërajone Rijadit, nëvitin 1376 H.

PrejShejhëve (dijetarëve) tëtij:

1.  ShejhAbdurrazzak Afifi– Allahu e mëshiroftë -.

2.  Shejh Abdullah bin Xhibrijn– Allahu e mëshiroftë -.

3.  Shejh Saleh el-Etram– Allahu e mëshiroftë -.

4.  Shejh Saleh el-Feuzan– Allahu e ruajtë–.

5.  Shejh Abdullah er-Rukban- Allahu e ruajtë -.

6.  Shejh Hassan binMeni’a– Allahu e mëshiroftë–.

7.  Shejh Abdul Karim el-Lahim– Allahu e ruajtë -.

8.  Shejh Ahmed Mensur– Allahu e ruajtë -.

Kualifikimi:

- Masternë“SunetinProfetikdheShkencat e tij”nëvitin1402 H - 1982.

- Doktoraturënë“SunetinProfetikdheShkencat e tij” 1405 H - 1985.

Gradashkencore :
ProfesornëSunnetdheshkencate tijqëngaviti 1414 H.

Punimi I Doktoraturës:
 ( Musnedi I Ebi jaela el-Mawsilij- nga fillimi e deri në fund të Musnedit të Ebu Se\'id el-Khudrijt ). Verifikim dhe studim.

Tezae Masterit:
( Libri “el-Gam\'maz ala el-Lam\'maz” nëhadithet e njohura të Shejh Nurudijn es-Semhudij). Verifikim dhe studim.

Pozita e tanishme:

Anëtar i Këshillittë “Shuras-Konsultimit”.

Arritjete mëhershmefunksionale:

- Zëv.Dekan nëFakultetin e BazaveTeologjike,në Riad 1406 -1409 H.

- Dekan në Fakultetit  e  Bazave Teologjike, në Riad 1409-1415 H.

Konferencatdheseminaret:

Ka marrë pjesë në shumë konferenca dhe seminare brenda dhe jashtë Mbretërisë së Arabisë Saudisë, duke përfshirë:

1-  Seminar “Kujdesi i Mbretërisë së Arabisë Saudite ndaj Sunetit profetik dhe biografisë profetike” realizuar nga Ministria e Çështjeve Islame në Medinen e Ndritshme,në vitin1425 H.

2-  Konferencë“Anti-terrorizmi” realizuar dhe mbajtur nga Universiteti Islamik “el-Imam Muhamed bin Saud”,në Rijad në 1425 H.

3-  Simpozium“Mbijetën e Shejh Abdul Aziz bin Baz – Allahu e mëshiroftë–mbajtur në Universitetin “el-Melik Khalid - Zoti e mëshiroftë- ”,në Abha në vitin1422 H.

4-  Dialogu I pestë kombëtar në vitin1426 H. Mbajtur nëAbha.

Mbikëqyrja, de batimi dhe vlerësimi I hulumtimeve:

1)  Ka mbikqyrur dhe debatuar një numër të konsiderueshëm punimesh shkencore e studimore në fushën e doktoraturës dhe masterit, duke I tej kaluar më shumë se gjashtëdhjetë punime studimore,ndërmjet mbikëqyrjes dhe debatimit në për universitete të ndryshme në Mbretërinë e Arabisë Saudite, dhe fakultetete vajzave.

2)  Vlerësuesi kërkimeve shkencore në universitete të ndryshme të Mbretërisë së Arabisë Saudite dhe të disa shteteve të Gjiritsidh e atyre arabe, po ashtu edhe të revistave prestigjoze, konferencave e tj.

Literatura shkencore:

Është e shumtë.Ka kaluar më tepër se pesëdhjetë autorë, përveç punimeve të masterit dhe doktoraturës, duke përfshirë:

1.  “et-Tergijbfijed-Dua”- (Inkurajimi në lutje)  I Abdul\'ghanij el-Makedisij el-Hanbelij- Allahu e mëshiroftë–verifikim dhe studim.

2.  Libri “ed-Dijat fij Sher’ijah el-Islamije ue tetbijkatuha fij el\'Memlekeh el\'Arabijeh es\'Saudije”- ((Shpagimet (e gjakut) në Sheriatin Islam dhe praktikimi I tyre në Mbretërinë e Arabisë Saudite)).

3.  Prej librit “Fik’hu es\'Sunneh”- ((Jurisprudenca e Sunnetit)) (dy vëllime).

4.  “Durus fij el\'hukuk el-Uaxhibeh ala el-Muslim”-((Mësime mbi të drejtat obligative ndaj muslimanit )).

5.  “Es’iletu en-Nisa li’Nebij – Sal\'la llahu alejhi uesel\'lem”-((Pyetjet e grave ndaj Profetit- Paqjadhebekimiiallahutqofshinmbitë -. ))

6.  “Hedju en-Nebij– Salallahualejhiueselem- fij Ramadan”–((Udhëzimi I Profetit - PaqjadhebekimiiAllahutqofshinmbitë –në Ramazan)).

7.  “Ma’alimet-et\'teuhid fil el\'Haxh”- ((Treguesit e Teuhidit në Haxh)).

8.  Kawaid menhexhijeh fij talebil-ilm”- ((Rregullat e metodologjisë në kërkimin e dijes)).

9.  Kawaid menhexhijeh fij da’wetiile Allah”- ((Rregullat e metodologjisë së thirrjes për tek Allahu)).

10.  Kawaid menhexhijeh fij fehm es-Sunneh uel-ameli biha”- ((Rregullat e metodologjisë në kuptimin e Sunnetit dhe punës me të.))

11.  Kawaid menhexhijeh fij terbijeh en-Nebewijeh”- ((Rregullat e metodologjisë në edukimin profetik.))

12.   “Hajat es\'Suada’a”-((Jeta e të lumturve)): një studim psikologjik I përfituar nga Kurani dhe Sun\'neti.

13.   “el-Ie\'lam fil-muftirat”-((njohuri  rreth çeljen e Iftarit)).

14.   “Min fik’h el-Haxh, hikem ue ahkam”-((Prejjurisprudencës së Haxhit,urtësi dhe dispozita)).

Studimet (kërkimet) e shumta shkencore, prejtyre:

1-  Studimi “el-Islam ue Semehatuhu”-((Islami dhe Eminenca e tij).

2-  Studimi “Uekafet me’a el\'musteshrikijn ue meukifuhum min es-Sunneti Nebewijeh”-((Qëndrime ndaj orientalistëve dhe qëndrimi i tyre ndaj Sunetit e profetik)).

3-  Studim “Menhexh Semehatu Shejh el-Imam Abdulaziz bin Baz –rahimehullah-fij teamul mea ueuletul-Emr”- ((Metodë Shkëlqesisë Shejh el-Imam Abdulaziz bin Baz- Allahu e mëshiroftë –në marrëdhënien me qeveritarët)).

4-  Studim “Fik’h et-Teamul me’alKhilaf uel-Mukhalif”-((Jurisprudencae marrëdhënies me mosmarrëveshjen dhe kundërshtarët)).

5-  “el-Mer’etu fij hajat en-Nebij–Salallahualejhiueselem- ”- (( Gruaja në jetën e Pejgamberit- PaqjadhebekimiiAllahutqofshinmbitë -)).

Dhe shumëtë tjera përveç këtyre.

Pjesmarrjet mediatike:
Pjesëmarrës aktiv në shumë prej mediave vizive, auditive dhe të shtypura. Gjithashtu ka prezantuar në njënumër të madh programesh në Radio-Rijad, Radio-Kur’an el-Kerijm dheTelevizionin “es-Saudija”, “Kanat el-Euel” dhe të tjerë.

 

Adresa elektronike E-mail:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Comments  

#1459 essay writing websiteTammiesrMa 2022-11-29 07:13
english essay helper
[url="https://cheapessaywritingservice1.com"]commo n app essay help
narrative essay help
Quote
#1458 essay writing service scamsPennysrMa 2022-11-27 22:17
cheap essay writing services
[url="https://buytopessays.com"]order custom essays online
pay to write my essay
Quote
#1457 top ten essay writing servicesChelsaesrMa 2022-11-26 12:41
writing essay service
[url="https://buy-eessay-online.com"]best cheap essay
top essay writing service
Quote
#1456 best custom essay writing serviceNanicesrMa 2022-11-25 02:59
the help essays
[url="https://buyacademicessay.com"]professional custom essays
essays on the help
Quote
#1455 best essay editing serviceCharitasrMa 2022-11-23 19:59
pay you to write my essay
[url="https://bestsessays.org"]essay writing assignment help
writing essay service
Quote
#1454 help me write essayAshlensrMa 2022-11-22 10:37
best essay cheap
[url="https://bestessaysden.com"]how to write my essay
college essay editing services
Quote
#1453 essay writing service cheapMerolasrMa 2022-11-21 02:57
essay help sydney
[url="https://bestessayreviews.net"]review of essay writing services
essay help writing
Quote
#1452 live essay helpMartysrMa 2022-11-19 20:00
order custom essay
[url="https://besteasyessays.org"]help with essay
argumentative essay help
Quote
#1451 https://main7.net/theking/메리트카지노 2022-11-17 06:20
https://main7.net/ 카지노사이트
https://main7.net/baca/ 바카라사이트
https://main7.net/coin/ 코인카지노
https://main7.net/first/ 퍼스트카지노
https://main7.net/crazy/ 크레이지슬롯
https://main7.net/yes/ 샌즈카지노
https://main7.net/obama/ FM카지노
https://main7.net/theking/ 메리트카지노
https://main7.net/thenine/ 파라오카지노
https://main7.net/woori/ 우리카지노
https://main7.net/%ec%83%8c%ec%a6%88%ec%b9%b4%ec%a7%80%eb%85%b8/ 샌즈카지노
https://main7.net/%ec%b9%b4%ec%a7%80%eb%85%b8%ec%82%ac%ec%9d%b4%ed%8a%b8%ec%b6%94%ec%b2%9c/ 카지노사이트추천
https://main7.net/aria/ 아리아카지노
Quote
#1450 https://711casino.net/카지노 2022-11-17 06:20
https://711casino.net/ 카지노사이트
https://711casino.net/baccaratsite/ 바카라사이트
https://711casino.net/ 온라인카지노
https://711casino.net/woori/ 우리카지노
https://711casino.net/totosite/ 토토사이트
https://711casino.net/pharaoh/ 파라오카지노
https://711casino.net/first/ 퍼스트카지노
https://711casino.net/merit/ 메리트카지노
https://711casino.net/totosite/ 스포츠토토사이트
https://711casino.net/ 카지노
https://711casino.net/ 라이브카지노
https://711casino.net/first/ F1카지노
https://711casino.net/first/ 개츠비카지노
https://711casino.net/merit/ 더킹카지노
https://711casino.net/slot-real/ 슬롯머신사이트
https://711casino.net/pharaoh/ 홀덤사이트
https://711casino.net/pharaoh/ 포커사이트
https://711casino.net/pharaoh/ IDN포커
https://711casino.net/pharaoh/ 온라인홀덤
https://711casino.net/pharaoh/ 온라인포
Quote
#1449 custom college essaysDorolisasrMa 2022-11-16 17:03
admission essay help
[url="https://bestcampusessays.com"]buy essays online reviews
custom essay services
Quote
#1448 write my essay south parkMarrissrMa 2022-11-15 18:03
essay writing service usa
[url="https://au-bestessays.org"]write my college essay
help with writing a essay
Quote
#1447 CV personale - Sunnah Network and SciencesMai 2022-10-30 17:56
youtubefpv.ru: https://youtubefpv.ru/
Quote
#1446 CV personale - Sunnah Network and SciencesFrancesca 2022-10-27 03:02
Hi, affer rreading tis remaekable pice oof writinng i aam tooo delughted tto sare mmy
kowledge here with mates.

Allso vusit mmy web-site: super smash 2022: https://bet368.in/guide-to-super-smash-t20-2022-live-score
Quote
#1445 CV personale - Sunnah Network and SciencesWilbur 2022-10-26 10:21
makulatura-sp.ru: https://makulatura-sp.ru/
Quote
#1444 CV personale - Sunnah Network and SciencesSylvia 2022-10-25 21:55
sonechka-r.ru: https://sonechka-r.ru/
Quote
#1443 CV personale - Sunnah Network and SciencesAntony 2022-10-24 04:17
смотреть сериал люцифер: https://is.gd/oq5Qpq
Quote
#1442 CV personale - Sunnah Network and SciencesAlena 2022-10-21 19:25
Dunedin Casino is positioned inn the Southern Cross
Hotel in the city of Dunedin.

Feel free to visit my webpage ... mgm online casino (Quyen: https://minecrafting.co.uk/wiki/index.php/User:ElyseCrider)
Quote
#1441 CV personale - Sunnah Network and SciencesShawna 2022-10-20 06:58
Anything that tends to make you significantly less bored and a lot
more excited how to play casino slot machine: https://wiki.osr-plastic.org/index.php?title=Baccarat%C2%AE gamble is a winner.
Quote
#1440 CV personale - Sunnah Network and SciencesMarissa 2022-10-18 17:28
Under you can see the worldwide casino internet sites that meet all the requirements and
do accept all players from the United Kingdom.Also visit my webpage :: Joni: https://sanditcorp.com/blog/index.php?entryid=11506
Quote
#1439 CV personale - Sunnah Network and SciencesBrenton 2022-10-17 20:50
3o9cpydyue4s8.ru: https://3o9cpydyue4s8.ru/
Quote
#1438 CV personale - Sunnah Network and SciencesAdrianne 2022-10-17 19:06
kin0shki.ru: https://kin0shki.ru/
Quote
#1437 CV personale - Sunnah Network and SciencesKatherin 2022-10-16 16:45
775: https://is.gd/MyUj8q
Quote
#1436 CV personale - Sunnah Network and SciencesJerri 2022-10-15 03:07
смотреть видео
онлайн фильмы музыка сериалы: https://twitter.com/kinoturizm
Quote
#1435 CV personale - Sunnah Network and SciencesTawnya 2022-10-12 11:44
сериалы смотреть музыка видео фильмы онлайн: https://www.facebook.com/kinoturizm.ru/
Quote
#1434 CV personale - Sunnah Network and SciencesNigel 2022-10-11 20:18
A new era of Ontario sports betting also arrived in Ontario on April
four, 2022.

Feel free to surf to my web blog: Mable: http://www.livingpositive.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zemaox.bloggazzo.com%2F15005032%2Finformation-and-guidance-on-how-to-use-the-casino
Quote
#1433 CV personale - Sunnah Network and SciencesKathrin 2022-10-07 18:42
If it is licensed by the MGA or UKGC, you can be positive it is OK
to play there.

Also visit my page ... 카지노사이트: http://google-pluft.nl/forums/viewtopic.php?id=174225
Quote
#1432 CV personale - Sunnah Network and SciencesHolley 2022-10-06 10:01
Discover the most secure and totally regulated casinos currently
operating in the UK.

My web blog; Linda: https://thekingslist.net/author/aidengraing/
Quote
#1431 CV personale - Sunnah Network and SciencesFranchesca 2022-10-06 08:23
Casinos are ordinarily incredibly versatile with their
promotions how
to play casino slot machine: http://images.google.ee/url?q=https://zemaox.blue-blogs.com/17446600/best-slot-machine-methods-that-nonetheless-perform-in-2022-slots-tactic-101 suit the will need of the VIP Player.
Quote
#1430 CV personale - Sunnah Network and SciencesAbbie 2022-10-01 15:12
odnoklassniki-film.store: https://odnoklassniki-film.store
Quote
#1429 CV personale - Sunnah Network and SciencesStacy 2022-10-01 13:27
Кубик в Кубе: http://wwwi.odnoklassniki-film.ru/index.php?serial-2022-id=23442
Quote
#1428 CV personale - Sunnah Network and SciencesSaul 2022-10-01 11:26
Фильмы музыка сериалы онлайн: https://bit.ly/3SFundM
Quote
#1427 CV personale - Sunnah Network and SciencesSung 2022-10-01 02:29
Смотрите фильм Молодой человек: https://bit.ly/3foZ1d5 Фильм Молодой Человек
Quote
#1426 CV personale - Sunnah Network and SciencesSuzanne 2022-09-30 22:29
Дом дракона: https://radioserial.ru/ Дом Дракона
Quote
#1425 CV personale - Sunnah Network and SciencesChester 2022-09-30 19:56
семейная психотерапия и семейное консультирование это: http://kremlin-team.ru Тест Созависимые Отношения В Паре
Quote
#1424 CV personale - Sunnah Network and SciencesAlisia 2022-09-30 14:54
serial: http://sezon.sezons.store/episode-watch-online/i-am-not-okay-with-this-episode-9-watch-online.html
Quote
#1423 CV personale - Sunnah Network and SciencesKandy 2022-09-30 11:55
как отказаться работать в выходные: http://kremlin-team.ru Как Помочь Человеку Выйти Из Депрессии На Расстоянии Заговор
Quote
#1422 CV personale - Sunnah Network and SciencesScott 2022-09-30 02:08
Игра на выживание 2 сезон дата выхода сюжет
все серии: https://bit.ly/3xXZw4n Игра На Выживание 2 Сезон 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 Серия Все Серии
Смотреть Онлайн В Хорошем Качестве
Quote
#1421 CV personale - Sunnah Network and SciencesJeffrey 2022-09-29 22:35
My partnedr aand I stummbled over hee diffeent wweb addess annd thoutht I shoulld check thing out.
I likme wht I seee sso i aam juyst following you. Loook forward tto loking nto youjr webb pabe foor a econd time.


Herre iis mmy webpate baidu.Com: http://www.baidu.com/
Quote
#1420 CV personale - Sunnah Network and SciencesMyles 2022-09-29 14:24
кинематографическое искусство: https://radioserial.ru/ Русские Сериалы Смотреть Онлайн -
Коллекции И Подборки Фильмов И Сериалов
Quote
#1419 CV personale - Sunnah Network and SciencesAlina 2022-09-29 10:03
Быстрее пули (2022) смотреть онлайн в хорошем
качестве: https://bit.ly/3LOikbX Быстрее Пули (2022) Смотреть Онлайн Фильм
Quote
#1418 CV personale - Sunnah Network and SciencesIrma 2022-09-29 05:15
Дом дракона: https://radioserial.ru/ Дом Дракона
Quote
#1417 CV personale - Sunnah Network and SciencesVeta 2022-09-29 00:24
Быстрее пули (2022) смотреть онлайн бесплатно: https://bit.ly/3LOikbX Смотрите Онлайн Фильм «Быстрее
Пули» В Хорошем HD Качестве На Нашем Сайте
Quote
#1416 CV personale - Sunnah Network and SciencesHanna 2022-09-28 03:50
психотип гексли женщина: http://kremlin-team.ru Алексей Ситников Первая Жена
Quote
#1415 CV personale - Sunnah Network and SciencesBradly 2022-09-27 20:18
young adult фильм: http://kremlin-team.ru Б17 Сайт Психологов
Quote
#1414 CV personale - Sunnah Network and SciencesKali 2022-09-27 14:29
Bitcoin is accepted at Ignition, as is Bitcoin Money, Litecoin, and Ethereum, and four fiat currency
payment procedures.

Also visit my website; Reagan: https://technoluddites.org/wiki/index.php/The_31_Ideal_Casino_Websites_Uk_In_2022_Updated_List
Quote
#1413 CV personale - Sunnah Network and SciencesRaul 2022-09-27 07:32
If you’d like a extra detailed guide, check out the ‘How to Get Started’ section earlier in this write-up.


Feel free to surf to my blog post; casino slot machine: https://waypointcontext.com/index.php/No_Wagering_Casinos_Top_Rated_Ten_No_Wagering_Casino_Bonus_Gives
Quote
#1412 CV personale - Sunnah Network and SciencesCruz 2022-09-25 21:11
A random 8 digit mixture is typically the best strategy how to play casino slot machine: http://s478936579.onlinehome.us/index.php?topic=65454.0 guarantee a safe
password.
Quote
#1411 CV personale - Sunnah Network and SciencesHester 2022-09-25 00:37
Кино и сериалы. Буду смотреть..
Вот смотреть онлайн в хорошем качестве
бесплатно фильмы: https://bit.ly/3qAIwwN. Фильмы, сериалы,
мультфильмы онлайн. Буду смотреть.
Quote
#1410 CV personale - Sunnah Network and SciencesLyda 2022-09-24 07:54
Лучшие годы. Смотреть все видео — фильмы онлайн..

Фильм смотреть онлайн в хорошем качестве
бесплатно фильмы: https://bit.ly/3qAIwwN. Смотреть
онлайн: Фильм; Трейлер
Quote
#1409 CV personale - Sunnah Network and SciencesWendell 2022-09-21 04:30
Смотрите фильм онлайн в хорошем HD качестве..

Вот смотреть онлайн в хорошем
качестве бесплатно фильмы: https://bit.ly/3qAIwwN. Смотреть фильмы
онлайн бесплатно в хорошем HD.
Quote
#1408 CV personale - Sunnah Network and SciencesJamika 2022-09-20 04:47
serial: http://serial.watch-watch-watch.store/episode-watch-online/vinyl-episode-11-watch-online.html
Quote
#1407 who is brent rivera datingJoetesrMa 2022-09-19 15:40
free online dating and personals
[url="https://zonlinedating.com"]online dating simulator
meet local singles free
Quote
#1406 best dating sitesEachellesrMa 2022-09-18 15:34
dating sites for singles
[url="https://wowdatingsites.com"]dating awareness women's network
best sites dating
Quote
#1405 world best dating sitesMaisiesrMa 2022-09-17 15:51
milf dating franken
[url="https://virtual-online-dating-service.com"]o nline love dating flash iframe
best free online meeting sites
Quote
#1404 milf dating frankenJuanitasrMa 2022-09-16 14:59
plentyoffish dating sites
[url="https://speedatingwebsites.com"]fdating 100 free dating site free
dating website best
Quote
#1403 intitle:datingMavissrMa 2022-09-15 13:44
dates online for money
[url="https://online-internet-dating.net"]dating sites into trampling
positive singles
Quote
#1402 CV personale - Sunnah Network and SciencesStarla 2022-09-14 01:05
Фильмы онлайн высокого качества (HD, 720p) — бесплатно в хорошем качестве HD
720 онлайн.. Хотя смотреть онлайн в хорошем
качестве бесплатно фильмы: https://bit.ly/3qAIwwN.
Смотреть сериалы и фильмы онлайн,
Новые hd видео.
Quote
#1401 gay chat app for androidAdoreesrMa 2022-09-11 07:26
gay chat websites
[url="https://gayphillychat.com"]any gay college chat rooms?
gay chat by zip code
Quote
#1400 gay furry chat one on oneMarilinsrMa 2022-09-10 11:27
best free gay chat
[url="https://gaymusclechatrooms.com"]gay+chat
free live gay webcam chat rooms
Quote
#1399 gay video chat private showTallousrMa 2022-09-09 15:05
chat avenue gay chat room
[url="https://gaymanchatrooms.com"]gay chat 877-***-7000
sex chat gay
Quote
#1398 easy gay chatLoreensrMa 2022-09-07 22:39
gay chicago webcam chat software
[url="https://gayinteracialchat.com"]fre gay chat
gay perv chat
Quote
#1397 chat en vivo gayRobenasrMa 2022-09-06 23:11
gay sex video chat
[url="https://gaychatspots.com"]lady gaga gay chat emoji
transcripts of first time gay chat
Quote
#1396 CV personale - Sunnah Network and SciencesLatosha 2022-09-04 21:16
скачать человек паук нет пути домой торрент Человек Паук Нет
Пути Домой Смотреть Онлайн
В Хорошем Качестве Бесплатно На Русском Языке: http://m-dnc.com/web/pn9zGesF/ http://m-dnc.com/web/pn9zGesF/
Quote
#1395 faree gay chatStephinesrMa 2022-09-04 08:25
free gay/bi-sex chat sites
[url="https://gaychatnorules.com"]gay chat web cab room facebook
cookeville tn gay chat
Quote
#1394 gay chat camEmaleesrMa 2022-09-03 13:11
gay mature chat
[url="https://gaychatcams.net"]kik chat gay penis
gay video chat tumblr
Quote
#1393 gay sex chat no registrationDeeynsrMa 2022-09-02 17:47
free gay chat apps for windows
[url="https://free-gay-sex-chat.com"]profile tube boys user gay chat boi
free gay chat room by zip code
Quote
#1392 aol chat room gayGenniesrMa 2022-09-01 13:28
xray gay chat
[url="https://chatcongays.com"]gay tranny webcam chat
free gay chat
Quote
#1391 best usa online casinosTrudesrMa 2022-08-31 23:57
best casino welcome bonus
[url="https://onlinecasinos4me.com"]online casino real money
blackjack app real money
Quote
#1390 adult dating marriedKarrysrMa 2022-08-31 08:36
free dating sites for men and women
[url="https://onlinedatingbabes.com"]datiing websites
best app for meetings online free
Quote
#1389 best online usa casinosAmatasrMa 2022-08-31 04:59
online casino bonus no deposit
[url="https://online2casino.com"]blackjack app real money
online usa casinos
Quote
#1388 gay mature daddy dating siteKyrstinsrMa 2022-08-29 12:53
gay dating sit
[url="https://gay-singles-dating.com"]gay dating sites
gay dating documentary youtube
Quote
#1387 best online dating sitesChelsaesrMa 2022-08-29 12:10
meet women locally
[url="https://freephotodating.com"]connecting singles
online dating online
Quote
#1386 CV personale - Sunnah Network and SciencesHattie 2022-08-29 00:27
Nice answer back in return of this difficulty with real arguments
and telling the whole thing concerning that.

Stop by my web-site; Diana News: http://www.e-tankless-water-heater-store.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=diananews.us
Quote
#1385 gay dating army scamJeraleesrMa 2022-08-28 17:35
gay bear mens dating
[url="https://gayedating.com"]gay bear dating
gay dating east tennessee
Quote
#1384 dating site onlineDavinasrMa 2022-08-28 14:02
free websites to meet single women
[url="https://freeadultdatingpasses.com"]dating sites in usa
free sex dating
Quote
#1383 gay filipino datingGladisrMa 2022-08-27 22:24
gay dating hamptonroads virginia
[url="https://datinggayservices.com"]gay dating sites for seniors
gay military dating scam
Quote
#1382 which is best online dating siteKaitlynnsrMa 2022-08-27 15:59
best dating online site
[url="https://datingpersonalsonline.com"]youwu666
international dating site reddit
Quote
#1381 CV personale - Sunnah Network and SciencesMichael 2022-08-26 22:00
близнецы гороскоп на завтра Близнецы Гороскоп На Сегодня Мужчина: http://bit.ly/Gemini-serodnya http://bit.ly/Gemini-serodnya
Quote
#1380 dating service hotmail south africaBerthesrMa 2022-08-26 18:51
free dating apps no fees
[url="https://adult-singles-online-dating.com"]fre e online dating service
best dating online site
Quote
#1379 dating free site onlineJoannsrMa 2022-08-25 21:36
top rated dating websites
[url="https://adult-classifieds-online-dating.com" ]sex dating free
online dating online dating
Quote
#1378 dating site gay menJeraleesrMa 2022-08-24 09:47
gay dating apps military man imposter
[url="https://gayedating.com"]gay college humor dating girlfriend
gay dating advice
Quote
#1377 bi/gay dating appsGladisrMa 2022-08-23 15:15
dating a bi man as a gay man
[url="https://datinggayservices.com"]gay dating long term relationship oriented guys into spanish
gay gamer dating sites
Quote
#1376 bonus casinoGwenoresrMa 2022-08-17 03:33
best casino sites
[url="https://vrgamescasino.com"]casino mobile
casino signup bonus no deposit
Quote
#1375 casino games for real moneyFifinesrMa 2022-08-16 05:31
best online us casinos
[url="https://trust-online-casino.com"]online casino free spins
no deposit bonuses
Quote
#1374 premium vpn serviceSheelaghsrMa 2022-08-15 09:58
best countries for vpn
[url="https://superfreevpn.net"]free mexican vpn
vpn app
Quote
#1373 best vpn for windows freeSheelaghsrMa 2022-08-14 13:52
vpn review
[url="https://superfreevpn.net"]how to get a vpn free
express vpn download
Quote
#1372 vpn for pcSheelaghsrMa 2022-08-14 01:25
private internet access vpn
[url="https://superfreevpn.net"]buy vpn with gift card
avast vpn review
Quote
#1371 no deposit casinoCarolinsrMa 2022-08-13 15:25
online bingo for money
[url="https://ownonlinecasino.com"]betonline casino
best casino online
Quote
#1370 free vpn for roobetLaurellasrMa 2022-08-13 07:44
ultrasurf vpn
[url="https://shiva-vpn.com"]best vpn for gaming
softether vpn
Quote
#1369 online casino for us playersFanyasrMa 2022-08-12 14:38
best casino bonus
[url="https://onlineplayerscasino.com"]online gambling real money
free casino bonus
Quote
#1368 vpn torrentKelseysrMa 2022-08-12 09:17
roobet vpn free
[url="https://rsvpnorthvalley.com"]avast vpn free license key
vpn mac free
Quote
#1367 real casino games onlineCarolansrMa 2022-08-11 14:46
casino signup bonus
[url="https://onlinecasinosdirectory.org"]online casino us
online casinos us
Quote
#1366 best free vpn for netflixAshleighsrMa 2022-08-11 12:31
best free phone vpn
[url="https://ippowervpn.net"]best vpn service 2019
vpn stocks to buy
Quote
#1365 hotspot vpn free downloadJenneesrMa 2022-08-10 16:39
best vpn for xbox one
[url="https://imfreevpn.net"]best vpn for 2022
free vpn\
Quote
#1364 top mobile casinoDulceasrMa 2022-08-10 15:31
bonus online casino
[url="https://onlinecasinofortunes.com"]usa casinos on line
online slots real money free bonus
Quote
#1363 roobet vpn freeJenneesrMa 2022-08-09 19:18
fastest free vpn
[url="https://imfreevpn.net"]best vpn for pc
best vpn 2018
Quote
#1362 buy strong vpnMarrileesrMa 2022-08-09 08:08
best free windows vpn 2017
[url="https://free-vpn-proxy.com"]best vpn for travel
best free vpn download
Quote

Add comment

Security code
Refresh