Episodi i katërt ( 4 )

Nga dobitë e hadithit (3 - 3)

1.    Muslimani u dorëzohet urdhërave të Allahut, dhe ndikojnë për devotshmërinë dhe dashurinë e tij mbi çdo gjë, edhe nëse bëhet fjalë për një grua të devotshme apo djalë të vetëm. Kështu edhe Ibrahimi e plotësoi urdhërin e Allahut të Lartësuar, kur Ai e urdhëroi që t’a dërgonte gruan e tij “Haxheren” bashkë me djalin e saj në gjidhënie “Ismailin” për tek një vend ku nuk mund të mbillej, ku nuk kishte as njerëz dhe as furnizim.

2.    Vërtetë që Haxherja ishte e bindur ndaj burrit të saj, besimtare e Zotit të saj dhe e mbështetur tek Ai me mbështetje të fortë, aq sa duroi e i dha durim vetes, dhe u knaq që të qëndronte në një luginë në të cilën nuk kishte as tokë për mbjellje, as njerëz dhe as furnizim, pasi ajo u bind se Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të) e vendosi atë në këtë luginë me porosi prej Allahut e Lartmadhërishëm siç thuhet në hadith:

»قَفَّى إِبْرَاهِيمُ مُنْطَلِقًا, فَتَبِعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ, فَقَالَتْ: يَا إِبْرَاهِيمُ أَيْنَ تَذْهَبُ؟ وَتَتْرُكُنَا بِهَذَا الْوَادِي الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ؟ فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَارًا, وَجَعَلَ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا, فَقَالَتْ لَهُ: آللَّهُ الَّذِي أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَتْ: إِذَنْ لَا يُضَيِّعُنَا ثُمَّ رَجَعَتْ«

«e pastaj Ibrahimi u nis të kthehej, i cili u ndoq prej nënës së Ismailit e cila e pyeti: O Ibrahim, ku po shkon?! A po na lë, në këtë luginë në të cilën nuk ka as njerëz dhe asgjë, duke ia përsëritur këtë shpesh. Por ai nuk kthehej nga ajo. Pastaj ajo e pyeti: “ A Allahu është Ai i Cili të ka urdhëruar për këtë?!” Iu përgjigj: “Po”. Atëherë ajo i tha: “Atëherë Ai nuk do të na humbasë!” pastaj u kthye.»

Kështu gruaja e devotshme i përgjigjet urdhërit të Allahut, në zbatimin e tij, dhe e ndihmon burrin e saj në bindje ndaj Allahut të Lartmadhëruar.

3.    Ibrahimi e la gruan e tij besnike, dhe djalin e tij të vogël në luginë, pasi i furnizoi me një trastë me hurme, dhe një enë me ujë, e pastaj u lut e bëri dua për ta:

{رَبِّ إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ}-{Zoti im unë i vendosa, nga pasardhësit e mi, në një luginë të pambjellshme, pranë Shtëpisë (Xhamisë) Tënde të Shenjtë} e deri sa tha:{  يَشْكُرُونَ}-{që të falenderojnë}.(Ibrahim:37)Dhe me këtë Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të) na mësoi që të bashkojmë mes duasë dhe kryerjes së shkaqeve.

4.    Allahu i Lartësuar e bëri rregull për haxhinjtë dhe kryrësit e umrës, që të ecin mes Safa-së dhe Merwa-s në mënyrë që të përkujtojnë se si ka nxituar nëna e tyre Haxherja, duke u kthyer një vepër e tillë një prej rregullave të Haxhit deri në Ditën e Gjykimit, me të cilin i afrohemi Allahut të Lartmadhëruar.

5.    Nëna e Ismailit kërkonte për ujë që në momentin që iu mbarua ai që kishte, por ajo i mori shkaqet dhe filloi të ecte e nxitonte mes Safa-së dhe Merwa-s disa herë derisa Allahu i Lartmadhëruar ia mundësoi asaj dhe djalit të saj ujin “Zemzem”.
Allahu  i Lartmadhërishëm nuk ia humbet shpërblimin atij që i përsosë veprat e mira, aq sa Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të) e la familjen e tij në Mekke në përputhje me porositë e Zotit të tij, dhe besimtar në Të, dhe i mbështetur tek Ai, dhe se në atë vend nuk ka patur askë prej bijve të Ademit përveç tyre, e megjithatë Allahu nuk e humbi familjen e tij, por i furnizoi nga ana e Tij, duke bërë që të burojë për ta burimi Zemzem me ujë të bereqetshëm prej të cilit njerëzit pijnë deri sot, ku pastaj bëri që t’u vijnë disa njerëz prej fisit Xhurhumme qëllim që të banojnë bashkë me ta e të shoqërohen me ta, e të largohej prej tyre ashpërsia e vetmia.

6.    Lejohet për njeriun që të kërkojë për të pirë dhe të kërkojë ndihmesë tek të tjerët përveç vetes, nëse kjo është e mundshme,ashtu siç bëri nëna e Ismailit. Ndërsa të kërkuarit prej të vdekurit apo atij që nuk është prezent, ose të kërkosh nga dikush diçka të cilën njeriu nuk ka mundësi që t’a realizojë, kjo nuk lejohet, dhe se një vepër e tillë është shirk (idhujtari).

7.    Allahu e lartësoi dhe e ngriti duke e zgjedhur familjen e Ibrahimit (Paqja qoftë mbi të), dhe bëri  prej tyre Profetë dhe të Dërguar, e si të kënaqej Ibrahimi për djalin e tij me një grua që nuk jep jetë (shëron) me shpirtin e saj, që i debaton mirësitë e Zotit të saj, e që ankohej për jetën e saj të keqe, prandaj edhe Ibrahimi e sinjalizoi djalin e tij Ismailin, që t’a ndante e të rehatohej prej saj.

8.    Gruaja e dytë e Ismailit, ishte e devotshme, i nderonte mysafirët e saj, dhe falenderonte për mirësitë e Zotit të saj, prandaj edhe Ibrahimi e sinjalizoi djalin e tij Ismailin për mbajtjen e saj dhe kujdesin ndaj saj.

9.   Për bindjen dhe durimin do ketë përfundim të lavdëruar, e përkujtim të përjetshëm, dhe se vendi i egër në të cilin u vendos Haxherja nëna e Ismailit, dhe duke qenë jopjellor, do bëhej më vonë i shenjtë dhe i sigurtë, dhe një vend i banuar, në të cilin kishte ujin e bekuar “Zemzem”,e që për të cilin mallëngjehen zemrat e njerëzve, e që u vijnë frutet, e që e synojnë atë shpirtrat për Haxh prej çdo vendi të largët, që të bëhen përfitues të dobive të kësaj bote dhe të botës së Përjetshme. 

10.    Vërtetë që edukimi i mirë ka një ndikim të madh në përmirësimin e fëmijëve –pas suksesit të dhënë nga Allahu i Lartmadhërishëm – e kjo na u shpalos në shembujt e Ismailit dhe urdhërave të babait të tij Ibrahimit (Paqja qoftë mbi të dy); në ndarjen e gruas së tij, në ndihmesënqë tregoi në ngritjen e Qabes, dhe para gjithë këtyre, kur babai i tij i tha:

 

يَابُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَاأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ}
{“O biri im, unë shoh në ëndërr sikur po të bëj kurban, shiko çfarë mendimi ke?!” Tha: “O babai im, bëje atë me të cilën je urdhëruar, e mua do më gjesh në dashtë Allahu, prej të durueshmëve.”}
(es-Safat:102)

11.   Ligjshmëria e lutjes së Allahut të Lartmadhërishëm për të pranuar veprat e devotshme, ku Ibrahimi (Paqja e Allahut qoftë mbi të) e ndërtoi Qaben me duart e tij ndërsa Ismaili i afronte gurët, e të dy bashkë i luteshin Allahut të Lartmadhëruar që t’a pranonte prej tyre, siç ka thënë i Plotfuqishmi:

}وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ*رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ{

{Zoti ynë, pranoje (këtë vepër) prej nesh, vërtetë që Ti je Dëgjues i Dijshëm. Zoti ynë, na bëj ne të dyve, dy të nënshtruar (muslimanë) ndaj Teje, e edhe prej pasardhësve tanë, ummet i nënshtruar (muslimanë) ndaj Teje, e n’a i trego rregullat tona, e na e prano pendimin tonë, se vërtetë Ti je Pranues i pendimit dhe Mëshirues} (el-Bekare:127-128)

Dhe Allahu ua pranoi atyre këtë dua, e ngriti çështjen e tyre, dhe e lartësoi pozitën e tyre.

 

 

 

Comments  

#430 Episodi ( 4 ) - Sunnah Network and SciencesVanessa 2024-02-26 04:29
TravauxOnline est une plateforme riche en informations sur l'amélioration et la rénovation de la maison. Des informations sur l'Autoconstruction Mini Maison: http://adamlewisschroeder.com/info.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.travauxonline.com%2Fautoconstruction%2F%3EMaison+En+Bois+Autoconstruction+Prix%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.travauxonline.com%2Fautoconstruction%2F+%2F%3E y
sont disponibles, accompagnées d'articles et
de conseils pratiques.
Quote
#429 Episodi ( 4 ) - Sunnah Network and SciencesJustine 2024-01-27 16:57
La plateforme TravauxOnline est l'endroit idéal pour
trouver les produits et fournitures nécessaires à votre
projet de Construction Structure Auto Construction: https://Www.Genlayn.ru/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://www.travauxonline.com/autoconstruction/.
Gagnez du temps et bénéficiez d'un service client qualifié
pour vous conseiller à chaque étape de votre projet !
Quote
#428 Episodi ( 4 ) - Sunnah Network and SciencesLin 2024-01-25 16:37
прогон хрумером это: https://seoprofisional.ru/bazy/progon-po-baze/zakazat-progon/zakazat-progon
Если Вы хотите, чтоб Ваш сайт привлекал как можно больше посетителей,
то нужно, чтоб он был не только полезным и удобным, но и хорошо оптимизированным для поисковиков.

то потребует немало усилий и затрат,однако если
хотите здорово ускорить процесс и ощутимо
поднять сайт в результате выдачи,
то можно использовать. Таким образом Вы можете не только быстрей получить желаемый результат, но и даже сэкономить время и деньги.ДЛЯ СВЯЗИ С НАМИ ПИШИТЕ В СКАЙП
ЛОГИН POKRAS7777: https://join.skype.com/AnXAQ9LfhMi8
ЛИБО В логин @pokras777 НАША ГРУППА В ТЕЛЕГРАММ: https://t.me/bazixrumer

b5JjiwV5-3

my web page: прогоны хрумером что это: https://edmypic.com/go/?https://www.yazzle.ru/go/aHR0cHM6Ly9zZW9wcm9maXNpb25hbC5ydS9iYXp5L3Byb2dvbi14cnVtZXIvemFrYXphdC1wcm9nb24
Quote
#427 Episodi ( 4 ) - Sunnah Network and SciencesGail 2023-11-29 13:46
заказать прогон хрумером: https://seoprofisional.ru/bazy/progon-po-baze/zakazat-progon/zakazat-progon
Если Вы хотите, чтоб Ваш сайт привлекал
как можно больше посетителей,
то нужно, чтоб он был не только полезным и
удобным, но и хорошо оптимизированным
для поисковиков.
то потребует немало усилий и затрат,однако если хотите здорово ускорить процесс и ощутимо поднять сайт
в результате выдачи,
то можно использовать. Таким образом
Вы можете не только быстрей получить желаемый результат, но и даже сэкономить время и
деньги.


ДЛЯ СВЯЗИ С НАМИ ПИШИТЕ В СКАЙП ЛОГИН POKRAS7777: https://join.skype.com/AnXAQ9LfhMi8
ЛИБО В логин @pokras777 НАША ГРУППА В
ТЕЛЕГРАММ: https://t.me/bazixrumer

b5JjiwV5-3

Feel free to surf to my blog: прогон хрумером форум: https://seoprofisional.ru/bazy/progon-xrumer/zakazat-progon
Quote
#426 Episodi ( 4 ) - Sunnah Network and SciencesMarina 2023-04-03 23:43
Hello are using Wordpress for your site platform?
I'm new to the blog world but I'm trying to get started
and create my own. Do you need any html coding knowledge
to make your own blog? Any help would be really appreciated!


Feel free to surf to my web blog - positive psychology interventions to
promote well-being: https://cu.amicidellestelle.it/fy/arkg2w29
Quote
#425 Episodi ( 4 ) - Sunnah Network and SciencesGeraldine 2023-04-03 10:10
Great post. I was checking continuously this blog and I am impressed!
Very helpful info specially the remaining section :) I handle such info a lot.
I was looking for this particular info for a very long time.
Thanks and best of luck.

Stop by my site - Нужно ли делать прогон сайта Хрумером?: https://beauty4a11.blogspot.com/2022/09/blog-post_19.html
Quote
#424 Episodi ( 4 ) - Sunnah Network and SciencesHarvey 2023-04-03 01:47
Appreciate this post. Let me try it out.

Also visit my web-site: From Hobby to Business: How to Redeem Your Roblox Gift Card: Step-by-Step Guide: https://affect-your-health.blogspot.com/2022/02/how-to-redeem-roblox-gift-card.html
Quote
#423 Episodi ( 4 ) - Sunnah Network and SciencesAlfonzo 2023-03-29 15:55
Hey! I know this is kinda off topic nevertheless I'd figured I'd ask.

Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog post or vice-versa?
My website goes over a lot of the same topics as yours and I believe we could greatly benefit from each other.
If you happen to be interested feel free to send me an email.

I look forward to hearing from you! Awesome blog
by the way!

Feel free to visit my blog post - Neck pain relief: https://www.echopedia.org/index.php?title=User:LouHaswell6
Quote
#422 Episodi ( 4 ) - Sunnah Network and SciencesShannon 2023-03-29 12:07
Good day! Would you mind if I share your blog with my myspace
group? There's a lot of people that I think would really appreciate your content.
Please let me know. Many thanks

Feel free to surf to my blog - Coping
with Hair Loss: https://consuelovita.it/managing-hair-loss-related-stress-strategies-for-improving-your-mental-health
Quote
#421 Episodi ( 4 ) - Sunnah Network and SciencesMonroe 2023-03-17 15:26
digital nomad
affiliate income
affiliate marketing for beginners podcast
work from home customer service jobs

Feel free to visit my web blog; high paying supplement affiliate programs: https://demo.paganprideofeasttn.org/community/profile/darbyrendall20/
Quote
#420 Episodi ( 4 ) - Sunnah Network and SciencesMitch 2023-03-17 08:37
How to join supplements affiliate programs
pharmacy affiliate website design
supplements for joint pain affiliate marketing
work from home jobs for beginners in india

Here is my website: affiliate programs for natural supplements: https://www.icukinsurance.co.uk/forums/users/donnyjenkinson3/
Quote
#419 Episodi ( 4 ) - Sunnah Network and SciencesIsiah 2023-03-16 09:20
affiliate marketing for beginners amazon
work from home jobs for extra income
mental health teletherapy jobs
affiliate marketing for pharmacists

Feel free to visit my webpage; prescription drug affiliate programs: https://tecnologiemusicalidante.altervista.org/community/profile/alicearrington/
Quote
#418 Episodi ( 4 ) - Sunnah Network and SciencesNiki 2023-03-15 14:23
how to monetize a natural supplements blog
flexible work
health blog advertising revenue
PharmEmpire affiliate marketing registration

Feel free to visit my web blog :: freelancing: https://www.wydadis.com/community/profile/vedakaufman4801/
Quote
#417 Episodi ( 4 ) - Sunnah Network and SciencesMilton 2023-03-14 07:07
Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or
something. I think that you could do with some
pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is
magnificent blog. An excellent read. I'll definitely be back.


Check out my website; Affiliate Marketing: https://bigfoodandbillionindustry.blogspot.com/2023/03/how-to-monetize-your-health-blog-with.html
Quote
#416 Episodi ( 4 ) - Sunnah Network and SciencesKermit 2023-03-13 06:42
I am sure this paragraph has touched all the
internet visitors, its really really pleasant piece of writing on building up new webpage.


Here is my page ... cancer diagnosis
revolution: https://aiindustrynews.blogspot.com/2023/03/revolutionizing-cancer-diagnosis.html
Quote
#415 Episodi ( 4 ) - Sunnah Network and SciencesRoxanna 2023-03-12 07:58
Wow, this article is pleasant, my younger sister is analyzing
such things, therefore I am going to tell her.

My blog ... Revolutionizing content creation with
AI: https://aiinsides.blogspot.com/2023/03/revolutionizing-content-creation-how-ai.html
Quote
#414 Episodi ( 4 ) - Sunnah Network and SciencesJennie 2023-03-11 23:02
You are so awesome! I don't believe I've truly read a single
thing like that before. So nice to discover someone with a few original thoughts on this
subject. Seriously.. thank you for starting this up. This site
is something that's needed on the internet, someone with a bit of originality!


Feel free to visit my blog post; Walgreens digital coupon usage limit: https://medicines-for-allergies.blogspot.com/2022/02/how-many-times-can-i-use-walgreens.html
Quote
#413 Episodi ( 4 ) - Sunnah Network and SciencesOtis 2023-03-11 18:10
Thanks in support of sharing such a fastidious idea, post is fastidious, thats
why i have read it fully

my web site :: Online order Slimex
for effective weight loss: https://healthylive-life.blogspot.com/2023/03/where-to-buy-slimex-online-for.html
Quote
#412 Episodi ( 4 ) - Sunnah Network and SciencesBreanna 2023-03-08 21:40
Hurrah! Finally I got a web site from where I know how to truly obtain valuable information concerning my study and knowledge.


Here is my web site; Hair loss treatment clinics: https://healthy-lifestylehub.blogspot.com/2023/02/top-5-hair-loss-treatment-clinics-and.html
Quote
#411 Episodi ( 4 ) - Sunnah Network and SciencesMarie 2023-03-06 02:39
We stumbled over here by a different web page and thought I may as
well check things out. I like what I see so i am just following you.
Look forward to looking into your web page again.

Here is my blog ... hair loss treatment: https://consuelovita.it/the-benefits-of-investing-in-a-long-term-hair-loss-treatment-saving-time-and-money
Quote
#410 Episodi ( 4 ) - Sunnah Network and SciencesFlynn 2023-03-04 23:36
We stumbled over here from a different web page and thought I may as well
check things out. I like what I see so i am just following you.
Look forward to checking out your web page yet again.

Review my web-site :: hair loss: https://healthylive-life.blogspot.com/2023/02/best-hair-loss-treatment-for-genetic.html
Quote
#409 Episodi ( 4 ) - Sunnah Network and SciencesCharolette 2023-03-04 18:45
You have made some good points there. I looked on the internet for additional information about the issue and found most people will go along with your views on this website.


Look at my webpage - hair loss: https://healthy-lifestylehub.blogspot.com/2023/02/managing-hair-loss-while-dealing-with.html
Quote
#408 Episodi ( 4 ) - Sunnah Network and SciencesUlrike 2023-03-02 15:14
Krijo një projekt të suksesshëm në asnjë kohë me ndihmën e artikujve dhe produkteve të WorksOnline. Këshilla dhe informacione praktike dhe të dobishme për shtëpinë private të vetëndërtuar: https://www.travauxonline.com/autoconstruction/.
Quote
#407 Episodi ( 4 ) - Sunnah Network and SciencesCoy 2023-03-02 05:16
TravauxOnline ju ofron një gamë të gjerë shërbimesh, duke mbuluar ndërtimin, rinovimin dhe mirëmbajtjen e godinës. Gjeni mjeshtrin që ju nevojitet mes shumë profileve në dispozicion.

Review my page - Btp Nord: https://www.travauxonline.com
Quote
#406 Episodi ( 4 ) - Sunnah Network and SciencesArthur 2023-02-25 13:14
Përdorni Udhëzuesin e ri të blerjes së makinave: https://www.achat-voitures.org/blog/2010/03/03/achat-une-voiture-neuve-le-guide-dachat/ të reja blerja e makinës për të gjetur automjetin që përputhet me stilin dhe nevojat tuaja.
Quote
#405 Episodi ( 4 ) - Sunnah Network and SciencesCarroll 2023-02-24 23:11
Kurseni kohë dhe para duke i shitur makinën tuaj një prishësi: https://Www.Achat-Voitures.org/blog/category/epaviste/ një shkatërruesi të kualifikuar në vend që ta shesni atë tek një individual.
Quote
#404 Episodi ( 4 ) - Sunnah Network and SciencesLorenza 2023-02-17 04:49
Achat-Voitures.org është një platformë njohurish mbi prishësit e makinave. Informacion dhe përditësime gjithëpërfshirëse mbi industrinë dhe lojtarët e saj.

Here is my blog; cout enlevement voiture casse: https://www.achat-voitures.org/
Quote
#403 Episodi ( 4 ) - Sunnah Network and SciencesJesus 2023-01-27 19:16
Blogu ynë është një burim thelbësor informacioni dhe këshillash për profesionistët në epavizëm.

Feel free to surf to my web-site: recuperation voiture Gratuit: https://www.achat-voitures.org/
Quote
#402 Episodi ( 4 ) - Sunnah Network and SciencesSherry 2023-01-27 09:42
Përdorni Buy-Cars.org për të zgjedhur opsione fleksibël, të adaptueshëm dhe të përballueshëm që do t'i përshtaten buxhetit dhe nevojave tuaja.

Feel free to surf to my web site: devis macif voiture: https://www.achat-voitures.org/
Quote

Add comment

Security code
Refresh