sounds

Titulli i materjalit Shejhu Të zbritura Kapaciteti Dëgjim/Zbritje
Khaatirbin al-Jawzi٥٦٨٧٧٥.٥٧ ك.ب  
Khaatir (4)bin al-Jawzi٤٢٦٧٧٥.٥٧ ك.ب